Wat is familieopstellingen

Familieopstellingen tevens systemisch werken genaamd is een vorm van psychotherapie ontwikkeld door Bert Hellinger. Hellinger gaat er van uit dat een familie als een systeem is met een eigen dynamiek die je middels een opstelling zichtbaar kunt maken. In ieder systeem gelden een aantal regels en wetmatigheden die er voor zorgen dat het systeem goed functioneert. Als er bij een of meer van die wetmatigheden een disbalans ontstaat, zal het systeem trachten het evenwicht te herstellen, met alle gevolgen van dien. Het systeem kan onder andere uit balans raken door ernstige gebeurtenissen. Dit kunnen recente gebeurtenissen zijn, maar de oorzaak van disbalans kan ook in het verre verleden tot over meerdere generaties terug te vinden zijn. Door deze disbalans (verstrikking) in een systeem, kunnen er bij een of meer leden van het systeem symptomen optreden. Tijdens een opstelling brengt de cliënt (de symptoomdrager) een vraag/thema in waar men helderheid over wil krijgen. Het doel van een opstelling is om inzicht te krijgen over het hoe en waarom er verstoringen in een familiesysteem zitten. Door middel van een opstelling brengt men het systeem in beweging en kunnen de verstoringen (verstrikkingen) weg genomen worden. De effecten na een opstelling, zoals het krijgen van nieuwe inzichten, het kunnen loslaten van oude problemen, helderheid krijgen in het leven, de eigen plek vinden en het hebben van evenwichtige en bevredigende relaties zijn soms al op korte maar vaak op lange termijn merkbaar.

Welke thema’s kun je opstellen

Iedere denkbare vraag kan opgesteld worden! Opstellingen kunnen bevrijdende inzichten en oplossingen bieden bij:

‘Niet lekker in je vel zitten’:
diepe onverklaarbare emoties, angst, schuldgevoelens, boosheid, verdriet, onzekerheid, faalangst, patronen die zich steeds herhalen, geen voldoening in het leven vinden,je ‘draai’ niet vinden, te groot of te weinig verantwoordelijkheidsgevoel, leerproblemen, juiste schoolkeuze

Relationele problemen:
Relaties met een partner, met ouders, broers of zussen, kinderen, bindingsangst, onbevredigde relaties, niet de juiste partner kunnen vinden, echtscheiding, verlies van geliefde, niet kunnen loslaten van
ex-partner, gedragsproblemen, afwezigheid van een of beide ouders, strijd tussen ouders/kinderen/(ex-)partners

Medische klachten:
Lichamelijke en psychische, depressie, vermoeidheid, onvruchtbaarheid, allergieën, suïcidale gevoelens, eetproblemen, adhd/add, autisme

Identiteit:
Sexuele geaardheid, culturele achtergrond, adoptie, biologische ouders,belangrijke beslissingen m.b.t. leven en dood, werk/ontslag, blokkeren van succes, financiën

Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk

Alvorens de opstelling te starten spreken de cliënt en de therapeut samen het thema en de feiten van de familie door. Daarna kiest de cliënt uit de overige deelnemers een representant voor zichzelf, representanten voor familieleden of voor andere elementen die van belang zijn en die bij het thema betrokken zijn. De representanten worden door de cliënt volgens het innerlijk beeld, in relatie tot elkaar, in de ruimte geplaatst. In de opstelling blijken representanten toegang te hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de desbetreffende personen. De therapeut ondervraagt vervolgens de representanten en laat hen ‘helende zinnen’ uitspreken en ‘symbolische handelingen’, zoals bijvoorbeeld fysiek iets zwaars terug geven, uit voeren. Aan het einde van de opstelling, wanneer iedereen op de voor hem/haar juiste plek staat, neemt de cliënt zijn eigen plaats in om het gewijzigde eindbeeld op zich in te laten werken en het innerlijk in zich te kunnen op nemen.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk