• Sep 27, 2014 from 12:00 to 17:00
  • Location: kerkelijk centrum 'De Bazuin'
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Leer samenwerken met de Heilige Geest in je onderneming!
Voor veel mensen is de Heilige Geest de meest onbekende van de heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Dat is vreemd want datgene we hier op aarde van God kunnen ervaren is de Heilige Geest. De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus en is juist het doel van Jezus komst.
Jezus is gekomen om de weg vrij te maken voor de Heilige Geest.
De Heilige Geest is er om ons krachtig bij te staan in onze wandel en missie hier op aarde.
En onze missie heeft weer alles te maken met ons werk/ondernemerschap.
 
Zaterdag 27 september start de eerste van 4 workshops over de Heilige Geest waarin we alle bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest gaan behandelen en leren hoe we kunnen samenwerken met de Heilige Geest om tot een vruchtbaar en zegenrijk leven te komen.
De workshop is van 10:00 uur tot 15:00 uur. Koffie en thee inclusief. Zelf lunch meenemen.
Voor de onkosten vraag ik een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 25,- per workshop.
Het is ook mogelijk een btw  factuur te ontvangen op bedrijfsnaam van € 25,- excl. btw. Als je dit wilt kun je dit bij je opgave even aangeven onder vermelding van je bedrijfsnaam.
Voor meer informatie en opgave zie http://leveningod.nl/ workshop.html
 
Het is Gods verlangen om Zijn koninkrijk van Liefde door ons leven tot expressie te brengen. God wil ons zegenen, helpen en ondersteunen in onze missie hier op aarde.
De Heilige Geest is een Bron van kennis, wijsheid en inzicht en wil ons adviseren en leiden in al onze wegen opdat we vruchtbaar mogen arbeiden in Zijn koninkrijk.
Ook in de business kan en wil de Heilige Geest ons op bovennatuurlijke wijze bijstaan. De samenleving is immers Zijn ontwerp.

Zelf ervaar ik goddelijke leiding in mijn counseling/coaching en andere werkzaamheden. Ik begin ieder gesprek met gebed en vraag bijstand van de Heilige Geest. Ik vertrouw op Gods leiding en sturing in de gesprekken en ervaar heel regelmatig dat Hij sturing geeft aan het gesprek. Ook ontvang ik regelmatig openbaring van God in hetgeen ik door mag geven.
Ook ervaar ik regelmatig goddelijke ingevingen en inspiratie om mensen te bereiken met Gods Liefde in het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.
 
Natuurlijk kan niet iedere ondernemer voor ieder gesprek hardop bidden met klanten maar je kunt wel in je binnenste vragen om leiding van de Heilige Geest en vragen om inzicht, kennis en openbaring en leiding om de juiste beslissingen te nemen.
 
In komende workshop ga ik dieper in over de persoon en het werk van de Heilige Geest.
Wie is de Heilige Geest.
Wat is Zijn taak op aarde.
Hoe ontvang ik de Heilige Geest.
Hoe betrek ik de Heilige Geest in mijn dagelijks leven.

We gaan bidden voor een nieuwe krachtige aanraking en vervulling van de Heilige Geest en we gaan ontdekken en oefenen hoe we de leiding van de Heilige Geest kunnen ervaren in ons leven.
Dit kan een grote doorbraak betekenen in je onderneming. Een nieuwe stroom van inspiratie en zegenrijke leiding.

button_geuyjbegmgqm.png
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk