Een eendagse workshop waarin je kennismaakt met het systemisch werk, zowel voor persoonlijke als voor werk- gerelateerde onderwerpen. Er is ruimte voor het inbrengen van vragen en het ervaring opdoen als representant.Kosten € 30. Aanvang: 10.00 uur.www.latitudeopleidingen.nl
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk