• Jan 28, 2010 from 9:00 to 12:00
  • Location: AMALA INSIGHT
  • Latest Activity: Apr 29, 2020
Veel mensen leven volgens de verwachtingen van hun ouders, partner, baas of de maatschappij. Vaak hebben ze die verwachtingen zo eigen gemaakt, dat ze denken dat het van henzelf is. Daarmee zijn ze van hun eigen waarheid afgeraakt. Als je oorspronkelijke waarheden niet stroken met de verwachtingen of eisen van anderen, kun je aardig gefrustreerd raken, moe of lusteloos. De workshopcyclus YAGOHONA betekent 'ontwaken in zijn', waarmee bedoeld wordt dat je eigen waarheden weer wakker gemaakt worden. Het gaat erom dat je kunt leven wie jij bent en wat jij wilt in je leven.De workshopcyclus Jagohona bestaat uit 4 workshops die een geheel vormen. In de workshops wordt gewerkt met ervaringsgerichte en speelse oefeningen. Ze brengen je in contact met de waarnemer in jezelf en je eigenheid, zodat je van daaruit bewuster kan kiezen wat jij wilt ervaren. Je kunt ontdekken wat je werkelijke belangen zijn die jouw bestaan zin geven.De workshops zijn bedoeld voor mensen die :* veel voelen* het gevoel hebben steeds verstrikt te raken in ervaringen van alledag* zich identificeren met anderen* meer helderheid willen krijgen over zichzelf en wat ze hier op aarde komen doen* meer zicht willen krijgen op zichzelf in relatie tot anderen* een basis willen creëren voor verdere ontwikkeling in hun bewustzijn* bereid zijn zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling.In elke workshop staat een ander onderwerp centraal. In de cyclus zit een opbouw, waarin de ervaringen uit de voorgaande workshops meegenomen worden in het vervolg.Wonieka: "De workshops geven deelnemers de mogelijkheid een ruimer bewustzijn te krijgen, meer helderheid over zichzelf en wat ze hier op aarde willen doen".
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk