Your Own Impact is een gratis evenement over duurzaamheid. Het thema van het evenement is
'duurzaamheid in verbinding met jezelf'. Het heeft als doel je bewuster te laten kijken naar duurzaamheid. Hoe geef je ruimte aan wezenlijke zaken voor jezelf zodat je duurzaam waarde kunt toevoegen aan de maatschappij? Hoe geeft je vorm aan duurzaamheid, van binnen naar buiten?

Voor het programma zie: http://www.djoj.nl/Djoj/Pdf/Activities/852/852-YOI.pdf

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk