Wanneer Dan

Poëzie voorgedragen tijdens de vonk van de kameraadschap
voor de start van de Aloha-reis
op 31 oktober en 1 november 2006
landgoed Beukenrode, Doorn, en daarna nog regelmatig 1:1 met anderen gedeeld.Elke zin heeft diepe betekenis……grote gevolgen……voor het geluk van jouw omgeving……en dus voor jouw geluk.Het inspireert me. Het motiveert me. Het geeft me NRG. Elke dag. Elke minuut. Ik voel me geroepen. Het drijft me.Pas op!Het is een lang gedicht.Echt heel lang.Neem rustig de tijd voor elke zin.Laat elke zin tot je doordringen.Laat elke zin even tot rust komen.Zet je schrap.Hou je vast.Daar komt’ie…wanneer wij zelf eens door de creatiespiraal gaanwanneer wij zelf eens de Reis van de Held doorlevenwanneer wij daar eens een boeiend verhaal over kunnen vertellenwanneer wij daar eens verhelderende beelden bij scheppenwanneer wij eens de evolutionaire groei van de mensheid serieus nemenwanneer wij in staat zijn om geven en ontvangen nou eens grootschalig bewust te laten wordenwanneer wij kunnen besturen en ontplooien op basis van consent, instemmingwanneer wij werk en beloning billijk kunnen verdelenwanneer wij ons uitsluitend af laten rekenen op basis van succes en resultaatwanneer wij ook de ontastbare zaken op juiste waarde weten te schattenwanneer wij respect voor elkaar en de omgeving kunnen laten zienwanneer wij dat ook nog eens kunnen doen op een zeer economisch verantwoorde manierwanneer wij dat ook nog eens kunnen doen op ecologisch verantwoorde manierwanneer wij daar nou eens een schitterend merk mee kunnen neerzettenwanneer wij daar eens de beste chaorganisatievorm voor kunnen ontwikkelenwanneer wij ons daarbij laten helpen door het verenigde veldwanneer wij onze inspiritualiteit en inblazingen omzetten in resultaat en materiewanneer wij dat eens wendbaar en onder voortschrijdend inzicht kunnen doenwanneer wij eens de dingen doen omdat wij om anderen gevenwanneer wij eens dingen doen voor het goede van de plekwanneer wij eens al onze wijze woorden, ideeën, wensen en dromen samen kunnen voegenwanneer wij daar eens een prachtig vlechtwerk van mensen en wendbaar bestuur voor kunnen laten ontvouwenwanneer wij eens een reisgezelschap kunnen vormen waarin respect, kameraadschap, liefde, vertrouwen en zorg onuitputtelijk en overvloedig aanwezig zijnwanneer wij samenwerking en competitie eens naadloos kunnen samenvoegenwanneer wij eens daden bij onze woorden voegenwanneer wij als eenpitters, tweepitters en gasstelletjes veel meer kunnen zijn dan de som der delenwanneer wij eens gezamelijk de dingen doen die wij als individu niet kunnendan walken wij onze talkdan eten wij our own dogfooddan zijn het geen woorden maar dadendan verbinden we dharma en karmadan doen we veel nieuwe inzichten opdan leren we heel veeldan weten we wat wel en goed werktdan weten we wat beter kandan weten we wat ons nog puzzeltdan hebben we de volgende reis al weer voor ogendan lekt het bij ons als loodgieters nietdan bewijzen wij dat het werktdan is ons gedachtengoed geloofwaardigdan hebben wij de tijd van ons levendan stralen we van energiedan zetten wij alles waar ons hart vol van is en onze mond van over stroomt nationaal in de zondan zijn wij een leidend en lichtend voorbeeld voor anderendan hebben we meteen een dijk van een basis voor nieuw leiderschapdan kan het zich als lopend vuur verspreidendan levert dat ook de economische rechtvaardiging en waardering op die het verdientdan worden wij door anderen gevraagd hen tegen betaling helpen en krijgen we nog meer betaald leuk werkdan worden anderen aangetrokken zich aan te sluitendan groeien zichzelf verrijkende gemeenschappendan groeit er een kritische massadan worden we herkend en erkend als de leiders van morgendan helpen wij dat op te laten komen wat op wil komendan krijgen we nog meer mogelijkheden om onze dromen te realiseren, te manifesteren, te materialiserenSucces en plezier,martien-handtekening.pngMartien.Postscript: voor de liefhebbers is er ook nog een full screen PDF-versie met één regel witte tekst tegen een zwarte achtergrond. Of pak Wanneer Dan op één A4 in PDF voor onderweg.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Replies

  • ik zie dat je weer in flow was :-)
    dan gebeuren dit soort mooie dingen
This reply was deleted.