betekenis rondom de coronacrisis

Betekenis: corona virus (gechanneld)

De mens is niet meer in zicht als hij in zichzelf geen weg weet met de tegendelen van licht en donker, met ziekte en gezondheid. De meeste angstig ingestelde mensen verzwakken hun immuunsysteem. De grootste uitbraak heeft dan ook meer met het angstmechanisme te maken dan met de virus, die in deze geen rol speelt. Want een virus is een oud gegeven aan ingevingen van onwetendheid. De mens is veelal onwetend over zijn werkelijke inhoud van wie hij is en laat in deze ook geen genezingen toe die in alles te vinden zijn. Zoals in de roep tot genezing al aanwezig is. Men gaat van een medische wereld en niet van een spiritueel bewustzijn uit waar de levens vervroegd mee in aanraking komen, wanneer er een dreiging plaats vindt in hun leven. Daarmee komen ze tot een gewetensvraag: wie ben ik in een wereld van onrust, chaos en dreigingen?
Ik ben niet wie ik ben als ik in deze mezelf niet ben: Ik ben een baken van licht in al wat is.

De meeste mensen hebben een oud gegeven aan pijn en vernietiging in zich. Die laag van ons bewustzijn wordt nu meer vereend met wat er nu speelt, nu zich een wereldwijde onrust gaande is ten aanzien van een vermeend ziekteverwekkende virus. Het is niet de virus in zichzelf, maar dat wat men in deze op het virus projecteert, dat het zich als een bedreiging openbaart.
De krachtige gedachten van angst en verlies van gezondheid en dierbaren maakt het een alomvattend aangaan voor ieder die er in meegaat. Laat het toe en laat ook de angst maar zijn invloed behouden, want uiteindelijk zal niets zich zozeer manifesteren als een onderliggende pijn van niet in staat zijn iets aan te kunnen richten tegen  deze ziekteverwekker. Niets is minder waar. Het is geen ziekteverwekker, maar een poging om te mensheid wakker te maken voor zichzelf en voor zijn plaats in deze wereld.

Laat jezelf na om jezelf te zijn? Laat je na om jezelf te leren kennen als zijnde een baken van licht?
Laat je na om jezelf te zien als evenwichtig in al wat is ?
Laat je na om jezelf te verenigen in een wereld als deze, terwijl de wereld ook een schoonheid in zich heeft?
Laat je na om je te verenigen met ieder die niet mee kan met deze transformatie in het menselijk ras?
Laat je na om anderen te verenigen met hun ware zijn?
Wat is jouw aandeel in het licht van het bestaan dat iedereen aangaat?
Alles heeft een reden. Dus weet dat jouw licht een ander kan aanraken en kan begeestigen in deze wereld, waar nog veel onwetendheid heerst.

De grootste omwenteling op aarde heeft te maken met een oud gegeven. De krachten die nu gaande zijn hebben een roep tot herordening in zich. Een roep tot inkeer en tot liefde en tot vereniging van de mensheid als geheel. De oudste geschriften hebben al voorgehouden, dat niets meer zal zijn zoals het was en de mensen zich mogen gaan bezinnen over hun bestaan, hun liefdeskracht en hun vernietigingskracht . Want alles goed beschouwd, er komen nog tijden van ongenoegen en van verwaandheid dat niemand meer kan vertrouwen op de genezing die de wereld zou moeten bieden.

Dat is een misvatting. De wereld geneest juist nu er meer wegvalt aan zekerheden en bezit en vermaak. Alles heeft een reden en dat wordt nu wel duidelijk. Je kunt niet meer zeggen dat je leven nog van jou is.
Als je je bedreigd voelt door de dood, ben je gevoeliger voor iets dat jou heeft geschapen. Ofwel voor dat wat jou heeft gemaakt tot wie je bent: licht in zijn.

Die weg mag iedereen in zichzelf bewandelen : Ik ben de liefde die is en het licht dat is, zonder dat ben ik niet.

De kans dat je niet meer geloofd in wat er is , is groot, wanneer je je inlaat met de grootste tegenkrachten die weliswaar werkzaam zijn, maar niet kunnen bestaan wanneer er licht wordt ingebracht.
De mensen hebben een uitermate gevoelige snaar in zich die in alles voelbaar wordt, zodra ze zich in een openhartige staat van zijn begeven. Ze ZIJN liefde. Dus is er niets dat hen nog hoeft te verenigen met wat de schaduw hen voorhoudt: niet liefdevol kunnen zijn. Dat is een onterende staat van zijn.

Wees de mens die je bent als zijnde liefdeskracht, die vooralsnog niet kan schitteren, maar wel is.
Daarmee komen jullie als mensheid in het licht van de grote ommekeer, die ieder zal belichten.  

Wees het licht, dat is.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Heel mooi geschreven Marie-Louise! De zachte (r)evolutie van Liefde die ik begon na de eerste lock down zal jou wel aanspreken: https://softrevolutionoflove.org/ 💛🤗 We zijn allemaal één, wij zijn LIEFDE. Liefs en Licht, Mir.
    Home
    Sharing shall save the world.
This reply was deleted.