Verslag netwerkbijeenkomst Spiritueel Ondernemers Netwerk 15 september 2014

Trancereis, Labyrintloop en de Kracht van het Wiel door Jolanda SetzDeze bijeenkomst stond in het teken van een trancereis naar je eigen essentie en hoe je dit meteen kunt toepassen door de plek in het geheel in te nemen. Onder leiding van Jolanda Setz.

Wij zijn met bijna 40 mensen en we vullen opnieuw de mooie tuinzaal. Theo leidt het geheel in en stelt Jolanda Setz voor. Zij is energetisch coach en geeft ook de opleiding voor Energetisch Waarnemer en Coach in Rotterdam vanuit haar eigen bedrijf COURANT Coaching & Trainingen (www.courantcoaching.nl).

Jolanda laat iedereen eerst het lichaam wakker maken en bewust maken en daarna volgt de weg naar binnen: met de ogen dicht volgen we de stem van Jolanda (die zich op haar beurt laat leiden door haar gids) naar onze eigen essentie ergens in ons binnenste. Je veilige plek. Vanuit dit punt wordt ieder gevraagd bomen om hem/haar heen te zetten: voor, achter, links, rechts, boven en onder. De ruimte tussen de bomen en het lichaam wordt gereinigd door middel van een wervelwindje uit de aarde en een douche van zonnestralen uit de bovenste boom. Dan reizen we vanuit onze essentie met een lijn de aarde in en maken ons lijntje vast aan de aardekern. Zetten hier onze naam en de datum van vandaag neer (om de energie in het hier en nu te brengen) en reizen via onze aardebinding weer omhoog. In een grot komen we onderweg iemand tegen, waar we iets aan kunnen vragen. Dan gaan we via onze lijn weer terug naar ons lichaam en gaan we via onze bovenste boom richting zon. Daar maken we onze lijn vast aan een zonnestraal en bevestigen dit. Als zonnestraal gaan we weer terug naar de aarde. Onderweg op een wolk komen we onze zonnegids tegen en aan deze mogen we de naam vragen en ook een vraag stellen. Dan keren we weer terug in het lichaam. Daar sturen we onze energie vanuit de handpalmen naar het midden van de Kring en ontvangen we deze voor wie het wil ontvangen.

Dan staat iedereen in stilte op om -bij zichzelf- achter Theo aan te lopen naar het Labyrint en in eigen tempo en steeds bij de eigen essentie blijvend met de aandacht het Labyrint te lopen.

Inmiddels zet Jolanda in de Tuinzaal de stoelen in de vorm van DE KRACHT VAN HET WIEL. Een door Sjamanen overgeleverde vorm 'Het Medicijnwiel' genoemd. Met gebruikmaking van het gelijknamige (orakel)kaartspel legt zij onder ieder stoel een kaart met daarop enkele steekwoorden en de energie van die plek in het Wiel.

Iedereen die binnenkomt na de labyrint wandeling neemt intuïtief plaats op een stoel en verbindt zich met de kaart. Daarna worden in kleine groepjes ervaringen uitgewisseld. Het wordt een betekenisvolle en levendige uitwisseling.

Jolanda vertelt achtergronden over 'De Kracht van het Wiel'. Het gaat er vooral om dat je met behulp hiervan je plek inneemt op dit moment in je ontwikkeling en dat iedere plek ertoe doet voor het geheel. Vanuit je eigen kracht, opgedaan door de (spirituele) reis naar binnen en ook fysiek door het Labyrint, zit je op dat moment helemaal in je eigen kracht. Dan kan ook zo'n ogenschijnlijk willekeurige kaart ineens heel betekenisvol zijn. En kun je op die manier de verbinding aangaan met het geheel. Op deze middag met deze groep mensen. Zo wordt het meteen concreet voor jezelf.

Dit wordt door vele mensen in de groep onderschreven en ervaren.

Om ook te kunnen loslaten en opnieuw je plek in te nemen wordt er nog een keer gewisseld. Iedereen wordt weer gevraagd om intuïtief een andere plek in te nemen en wederom met enkele mensen in je omgeving ervaringen uit te wisselen met behulp van de woorden op je kaart.

Na afloop zijn er vele postieve ervaringen en betekenisvolle ervaringen. Een mooie reis voor iedereen!

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –