Eeuwenlang hebben de bedrijfseconomische redenen geprevaleerd en ze doen dat nog. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, emancipatie en diversiteit worden vrijwel alleen “verkocht”, met onderstreping van het economisch voordeel dat men ermee kan behalen.“MVO is de beste garantie voor omzet en winst” en “Topvrouwen leveren geld op”. In de negentiende eeuw was de kop waarschijnlijk geweest ”Zonder slaven meer winst” en in de vorige eeuw “Meer omzet zonder rassendiscriminatie”. Het kan ook anders!Een beperkt en kortzichtig uitgangspuntHet merendeel der politieke besluiten – van lokaal tot en met internationaal – o.a. ten aanzien van sociale en welzijnsvraagstukken worden genomen op basis van economisch en financieel voordeel. Aan ontwikkelingshulp wordt door de rijke landen veel geld verdiend! Het is geen verspreking als men spreekt over “kosten” als het gaat om uitgaven aan mensenrechten. Hetzelfde geldt voor het investeren in personeel. Men doet dat alleen, of met name, omdat het winst oplevert of waarborgt. Op zich is winst willen maken een goed argument, laat dat duidelijk zijn. Waar het mij omgaat is, dat vrijwel alle beslissingen primair, uitsluitend en bovenal worden genomen vanuit het uitgangspunt “hoe worden we daar economisch en financieel beter van?”Volledig doorgeschoten inDe gehele maatschappij is vrijwel geheel gebaseerd op bezit, geld en economische groei. Op hebben en schijnmotieven, zoals oneigenlijke machtswil en bezitsdrang. Ter compensatie van angst, afhankelijkheid en minderwaarde. Als men zich uitsluitend en teveel profileert als zodanig, wordt men terecht “window-dressing” verweten. Maar ook minder in het oog lopende besluitvorming vindt te vaak geheel of met name vanuit economische motieven plaats. De samenleving is volledig doorgeschoten in materialistische uitgangspunten en gerichtheid.Terug naar onze oorspronkelijke waarden en normenHet wordt hoog tijd dat we terugkeren naar ons Zelf en naar Zijn. Dat liefde weer Liefde is en geen gecamoufleerd eigenbelang. Dat vertrouwen weer Vertrouwen is en geen vertrouwen, uitsluitend op basis van regels, procedures, contracten en controle. Dat kracht weer innerlijke Kracht is en niet misbruikt is door fysieke kracht en verworden tot oneigenlijke macht. Dat wijsheid weer Wijsheid is en niet plaats maakt voor uitsluitend boekenwijsheid en kennis. Dat schoonheid weer Schoonheid is en niet bepaald wordt op basis van schijnmotieven en door financieel gewin. Dat waarheid weer Waarheid wordt en niet misbruikt wordt om de ander te tiranniseren, te terroriseren en te onderdrukken.Nogmaals er is niets mis met contracten, regels, procedures, controle, boekenwijsheid en fysieke kracht. En ook niet met hebben en materieel bezit. Maar het gaat om de Zuiverheid van onze motieven en uitgangspunten. Het gaat erom dat de hiervoor genoemde zeven eigenschappen, die in ieder mens aanwezig zijn, weer het basisuitgangspunt worden van de besluitvorming en het doen en laten. En om herstel van het evenwicht tussen Zijn en hebben. Daartoe introduceerde ik als opvolger van het post-modernisme de Filosofie van de Verbinding: Het Ennisme. Zie het artikel “De tijd is rijp voor het Ennisme:De Filosofie van de verbinding”(30-11) op mijn persoonlijk weblog.De eeuw van het Ennisme, de bewustwordingspsychologie en bewustwordingsmanagementHopelijk is de Duurzame Winst van deze economische en financiële crisis dat we ons individueel en collectief weer onze Oorsprong en Verbondenheid herinneren. Daartoe introduceerde ik de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde bewustwordingsmanagement. Niet alleen bedoeld als een bijdrage aan het verkrijgen van inzicht, maar ook concrete en praktische handvatten gevend omtrent hoe we een en ander daadwerkelijk kunnen concretiseren. Praten over vertrouwen en zeggen dat we dat moeten herstellen is mooi, maar alleen als er ook wordt aangegeven hoe. En daar voorziet bewustwordingsmanagement in.Bert-Jan van der Mieden.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

 • Bert-Jan van der Mieden zei:
  Beste Machteld,
  Bedankt voor je reactie. Wat ik probeer te doen, en uit jouw profiel maak ik op dat jij dat ook probeert, is een bedding creeren. Ik verzorg jaarlijks een paar gastlessen op een middag voor vijf VWO en vijf Havo. Er is "honger" genoeg en ze zijn zeker aanspreekbaar op en luisterend naar en reageren op een bijzondere wijze. Ook in workshops is er hele bijzondere openheid. Tot ieders verbazing overigens. Je vroeg in een bericht naar bewustwordingsmanagement. Op mijn persoonlijk weblog vind je daar meer over. Via mijn pagina kom je daar wel. Daar staan ook de gegevens van mijn boek erover. Hartelijke groeten,
  Bert-Jan.

  machteld teekens zei:
  ja, ik ben het ermee eens, die eigenschappen zijn gewoon aanwezig en mensen reageren met instemming als je die aanspreekt in een groep, d.w.z. er ontstaat een zekere rust en ruimte, je schakelt terug op een niveau dat achter die run op succes en winst ligt. Dat tonen betekent dat mensen achteruit kunnen leunen. Maar die ervaring kan je alleen bieden in een omgeving waar mensen vrijwillig offers hebben gebracht vanuit zo'n sterk weten. Daar valt dat op zijn plaats.
  Wat ik bedoel te zeggen is dat er een bedding voor moet zijn.
  vriendelijke groeten van Machteld TeekensOp de scholen waar ik werk is dat soms wel zo en soms helemaal niet, in dat laatste geval is het een moment van rust in een onrustige oppervlakkige stroom.

  Beste Bert-Jan,
  bedankt voor het antwoord. het lijkt me goed om eens door te praten over de manier waarop we met groepen omgaan. ik heb dezelfde ervaring: er is een grote behoefte aan juist die houding die NIET inspeelt op eigen gewin.
  Er is grote behoefte aan ruimtelijke ordening vanuit die houding. Het werken met groepen zie ik altijd als tijdelijke ruimtelijke ordening vanuit een bedding, die er al is en over het hoofd wordt gezien en die je met een bepaalde houding kunt uitnodigen om de ruimte te vormen waarin mensen gaan werken.
  ja hoe zegt men dit...
  ik heb even op je website gekeken. Leuk dat je op deze manier met kunstenaars samenwerkt en een soort intermediair voor ze bent.
  volgende week heb ik een opening van en duo-expo in het Ignatiushuis in Amsterdam, ook met muziek en wat anders dan de vleugel en zang! Ik laat er tekeningen zien.
  In een ander bericht las ik van de werkconferentie en daar werk ik graag aan mee vanuit mijn discipline

  vriendelijke groeten van Machteld Teekens
 • Beste Machteld,

  Bedankt voor je reactie. Wat ik probeer te doen, en uit jouw profiel maak ik op dat jij dat ook probeert, is een bedding creeren. Ik verzorg jaarlijks een paar gastlessen op een middag voor vijf VWO en vijf Havo. Er is "honger" genoeg en ze zijn zeker aanspreekbaar op en luisterend naar en reageren op een bijzondere wijze. Ook in workshops is er hele bijzondere openheid. Tot ieders verbazing overigens. Je vroeg in een bericht naar bewustwordingsmanagement. Op mijn persoonlijk weblog vind je daar meer over. Via mijn pagina kom je daar wel. Daar staan ook de gegevens van mijn boek erover. Hartelijke groeten,

  Bert-Jan.

  machteld teekens zei:
  ja, ik ben het ermee eens, die eigenschappen zijn gewoon aanwezig en mensen reageren met instemming als je die aanspreekt in een groep, d.w.z. er ontstaat een zekere rust en ruimte, je schakelt terug op een niveau dat achter die run op succes en winst ligt. Dat tonen betekent dat mensen achteruit kunnen leunen. Maar die ervaring kan je alleen bieden in een omgeving waar mensen vrijwillig offers hebben gebracht vanuit zo'n sterk weten. Daar valt dat op zijn plaats.
  Wat ik bedoel te zeggen is dat er een bedding voor moet zijn.

  vriendelijke groeten van Machteld Teekens
  Op de scholen waar ik werk is dat soms wel zo en soms helemaal niet, in dat laatste geval is het een moment van rust in een onrustige oppervlakkige stroom.
 • ja, ik ben het ermee eens, die eigenschappen zijn gewoon aanwezig en mensen reageren met instemming als je die aanspreekt in een groep, d.w.z. er ontstaat een zekere rust en ruimte, je schakelt terug op een niveau dat achter die run op succes en winst ligt. Dat tonen betekent dat mensen achteruit kunnen leunen. Maar die ervaring kan je alleen bieden in een omgeving waar mensen vrijwillig offers hebben gebracht vanuit zo'n sterk weten. Daar valt dat op zijn plaats.
  Wat ik bedoel te zeggen is dat er een bedding voor moet zijn.

  vriendelijke groeten van Machteld Teekens
  Op de scholen waar ik werk is dat soms wel zo en soms helemaal niet, in dat laatste geval is het een moment van rust in een onrustige oppervlakkige stroom.
 • Hoi Jolanda,

  Ik ga graag de dialoog met je aan hoor. Maar je begon in jouw reactie met een stellingname over bewustwordingsmanagement, om vervolgens te informeren over. Als je mijn boek gelezen zou hebben, zou je het zo niet stellen, dus ging ik daar vanuit. Wellicht zelfs een verkeerde veronderstelling. Vervolgens maak ik een veronderstelling op basis wat ik van jou aan informatie verneem, maar mijn kennis van jouw gedachtegoed is ook maar zeer beperkt. Gevolg: Ik begrijp je verkeerd. Excuses daarvoor. Ik maakte niet direct uit je tekst op dat het om een spirituele genetische Code ging. Ik had je website overigens wel bezocht. BIj gelegenheid zal ik er meer over lezen.

  Wat ik zelf merk is dat bij mezelf en bij anderen we onze eigen visie omtrent bepaalde begrippen wel kennen, zoals bijvoorbeeld het Zelf, maar dat de ander daar iets geheel anders onder kan verstaan. Het uitleggen vervolgens kan weer leiden tot de indruk van "standpuntbepaling" in plaats van een uitleg om de dialoog te bevorderen.

  Woorden als "meningendiscussie", "dialoog" en bijvoorbeeld ook "debat" roepen ook allerlei miscommunicatie op.
  Ik heb mijn boek geschreven en schrijf op mijn blog en in andere blogs om te bevorderen dat we de dialoog met onszelf en de ander aangaan. Door het ventileren van mijn mening op dat moment en van mijn visie, missie en doelstellingen en anderen uit te nodigen dat te doen ontstaat er uitwisseling. Zie de boeiende dialoog die nu ontstaat naar aanleiding van mijn artikel:"Een prikkelend gesprek met God". Zie 27-12: http://www.bertjanvandermieden.nl

  Op dit blog plaatsen we discussies. "Het bespreken van voor en tegen" "Een gedachtenuitwisseling". Dat laatste is voor mij meer een dialoog. Zolang het uitgangspunt wederzijds respect en openheid is en elkaar wederzijds bevragen, dan is het voor mij goed en mag het beide zijn. Schriftelijke communicatie is daarbij lastiger dan een gesprek, maar wel een mooie uitdaging. Hartelijke groeten,

  Bert-Jan.
  Jolanda Simons zei:
  Dag Bert-Jan,

  Je hebt me niet begrepen. Ik reduceer het Goddelijke Zelf niet terug tot het Brein. Ik maak juist een onderscheid tussen Mind and Spirit. (zie mijn internationale discussie op dit netwerk). Ook heb ik het niet over een stoffelijke genetische Code, maar over een spiritueel DNA. Dit is iets heel anders. Jammer dat je geen dialoog met me aangaat maar een standpuntbepaling, een meningendiscussie dus. Ik ga liever voor de dialoog.

  Hartelijke Groet,
  Jolanda.
 • Dag Bert-Jan,

  Je hebt me niet begrepen. Ik reduceer het Goddelijke Zelf niet terug tot het Brein. Ik maak juist een onderscheid tussen Mind and Spirit. (zie mijn internationale discussie op dit netwerk). Ook heb ik het niet over een stoffelijke genetische Code, maar over een spiritueel DNA. Dit is iets heel anders. Jammer dat je geen dialoog met me aangaat maar een standpuntbepaling, een meningendiscussie dus. Ik ga liever voor de dialoog.

  Hartelijke Groet,
  Jolanda.
 • Beste Jolanda,

  Als je meer wilt weten over wat bewustwordingsmanagement kun je mijn boek lezen "De mens in de 21e eeuw" en artikelen op mijn persoonlijk weblog. Het is tekort door de bocht om het identiek te maken aan BreinCodemanagement.
  BIj mij gaat het Zelf verder dan hetgeen zich in ons brein afspeelt en bestaat het Zelf als onderdeel van ons Wezen ook los van ons lichaam en los van onze stoffelijke genetische code. Dus ook daar is het van belang te kijken naar wat onder het een en ander verstaan wordt. Anders ontstaat er veel verwarring. Met hartelijke groeten,

  Bert-Jan.

  Jolanda Simons zei:
  Dag Bert-Jan,

  Jouw bewustwordingsmanagement komt overeen met het BreinCodemanagement van Expertisecentrum Creascopie. Zoals je ook in een van mijn blogs kunt lezen gaat de 21e eeuw zich ontwikkelen naar het Zelf als arbeidsprodukt. Een voorwaarde daarvoor is inderdaad verbinding leren maken met je diepste Zelf (je diepste waarheid, ( eigen) wijsheid, zuiverheid, schoonheid, kracht etc). Een verbindende kernvraag die hier aan ten grondslag ligt is : Wie ben ik (Zelf) ?
  Dit is terug te vinden in onze eigen genetische Code, onze BreinCode of Goddelijke Code. Hiermee gaan we onze eigen arbeid creeren i.p.v. produceren. Produceren is gericht op (materieel) Hebben, creeren op (geestelijk) Zijn. ZelfCreatie wordt dan ook de nieuwe arbeidsproductiviteit van de 21e eeuw. Creascopie leert je verbinding te maken met je diepste Zelfbeeld en je diepste Zelf (creatief economisch) in Beeld te brengen. Hiervoor is de creating community Creascopie opgericht ( www.creascopie.ning.comt.gif), een creatieve netwerkorganisatie voor de 21e eeuw, waarin een nieuwe manier van leven en werken samen in verbondenheid gecreeerd wordt. Hier valt dan ook de oude (bedrijfseconomische) concurrentieangst weg en maakt plaats voor Co-creatie.

  Jolanda Simons.
 • Dag Bert-Jan,

  Jouw bewustwordingsmanagement komt overeen met het BreinCodemanagement van Expertisecentrum Creascopie. Zoals je ook in een van mijn blogs kunt lezen gaat de 21e eeuw zich ontwikkelen naar het Zelf als arbeidsprodukt. Een voorwaarde daarvoor is inderdaad verbinding leren maken met je diepste Zelf (je diepste waarheid, ( eigen) wijsheid, zuiverheid, schoonheid, kracht etc). Een verbindende kernvraag die hier aan ten grondslag ligt is : Wie ben ik (Zelf) ?
  Dit is terug te vinden in onze eigen genetische Code, onze BreinCode of Goddelijke Code. Hiermee gaan we onze eigen arbeid creeren i.p.v. produceren. Produceren is gericht op (materieel) Hebben, creeren op (geestelijk) Zijn. ZelfCreatie wordt dan ook de nieuwe arbeidsproductiviteit van de 21e eeuw. Creascopie leert je verbinding te maken met je diepste Zelfbeeld en je diepste Zelf (creatief economisch) in Beeld te brengen. Hiervoor is de creating community Creascopie opgericht ( www.creascopie.ning.com), een creatieve netwerkorganisatie voor de 21e eeuw, waarin een nieuwe manier van leven en werken samen in verbondenheid gecreeerd wordt. Hier valt dan ook de oude (bedrijfseconomische) concurrentieangst weg en maakt plaats voor Co-creatie.

  Jolanda Simons.
This reply was deleted.