Centrum voor BedrijfsKunst is een onderdeel van het BreinCode CentrumAlmere. Vanuit de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen iskomen vast te staan dat bedrijven en organisaties zich ontwikkelenvanuit een eigen uniek spiritueel DNA, de BedrijfsBreinCode® en langseen evolutionaire Spiraalvorm, de vorm waaruit alle creatie ontstaat.Bedrijfsvoering in onze tijd maakt Ondernemen en Besturen dan ook toteen Kunst. Het wordt BedrijfsKunst in verbinding met een creatievesamenwerkingsomgeving.

Het Centrum voor BedrijfsKunst is speciaal bedoeld voor jongeondernemers die aansluiting zoeken bij deze nieuwste ontwikkelingen envoor bestaande ondernemingen en organisaties die willen lerentransformeren van een productieve taakorganisatie naar een creatievenetwerkorganisatie.
Ondernemen en Besturen is geen Bedrijfskunde meer, maar wordtBedrijfsKunst.


Jolanda Simons is lid van het COCD = Centrum voor de Ontwikkeling van hetCreatief Denken. Zij behaalde deze deskundigheidsopleiding in 1998 en ishiermee bevoegd en erkend facilitator van creatieve (samenwerkings)processen.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk