De Nieuwe D'emocratie (0)

In deze discussie ben ik uitnodigend naar mensen die met mij ijkpunten willen samenstellen die ons mensen doen bewegen naar een andere opvatting "hoe we iets als democratie vorm kunnen geven met voorhanden middelen naar de tijdgeest op de grens van de grote verschuiving".

Wij kunnen dit op verschillende manieren doen (uiteraard) en ik schets 4 vergaarbakken die allen een integraal onderdeel zijn van de "gehele integrale dialoog (of maatschappelijke discussie - zo u wenst)"

Nu is het naar mijn inzicht handig om vergaarbak 4 wat later open te stellen dan vergaarbak 1, 2 en 3:
1 - typeringen naar voren brengen die het oude stelsel van "samen regeren" schetsen in haar volle glorie; dit kunnen zowel scherpe voordelen zijn maar ook makkes van oude tijden die nu niet meer geldig zijn - mede vanwege het idee dat bewustzijn gegroeid is en "spelletjes doorzichtig"

2 - typeringen naar voren brengen die in een nieuw systeem in volle glorie kunnen bijdragen tot een voor iedereen werkend systeem / paradigma / stuurmodel / ...

3 - alles wat zich tussen en om 1 en 2 beweegt als in expressie te brengen / tot uitdrukking te brengen in dit forum / de integrale topic nummer 3

4 - laat ik nog even voor wat het is - en in 3 kan iedereen alvast een voorschot geven op wat 4 zou mogen/kunnen/moeten zijn

Notie: ik heb bewust het woord stelsel en systeem gebruikt als verschillen tussen de beschrijvingen 1 en 2. Een stelsel is bijv. een constructie die naar een zeker punt loopt ter effectieve afhandeling van "een zorg". Een systeem is meer een constructie van diverse stelsels die allen samenwerken in het beginsel dat het systeem er is voor alle uitgangspunten, alle zorgen en alle zorggevenden (kortweg: een systeem bewijst zijn bestaan / reden van bestaan).

Ik laat dit voorafgaan aan de instelling / opvoering van de delen -1, -2 en -3 die ik binnen 2x24 uur uitvoer.

groet, S'ace

als "succes verhaal" voer ik een link/knipoog naar FACEbook ') ")
http://www.nrc.nl/economie/article2623888.ece/Open_huis_bij_Facebook-baas_Zuckerberg
') in het openbaar bedrijf waar ik werk noemt men die "het smoelenboek"
") het idee is: wat leren wij allen "zien"

als blijk van voorzienend vermogen in 2002

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

 • vanuit mijn californische connectie op UCS - united community of spirits - ontving ik deze her-innering:

  A (From: Mahatma Gandhi (1869 - 1948) In matters of conscience, the law of majority has no place.

  B (From: Plato (427 BC - 347 BC) No law or ordinance is mightier than understanding.

  C (From: John F. Kennedy (1917 - 1963) Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

  D (From: Immanuel Kant (1724 - 1804) So act that your principle of action might safely be made a law for the whole world.

  als ik ze op dit moment zou moeten ordenen dan doe ik dat op 3 verschillende wijzen:

  liefde - spiraalgewijze vorm: B A D C
  chronologisch - volgordelijke vorm: B D A C (da's logisch, toch?)
  volledigheid - concentrische vorm: A D B C

  notie : de concentrische vorm heeft 2 ingangsvormen, van binnen naar buiten en buiten naar binnen (bezie de druppel water en haar 9 kringen excl. de stip)
 • Beste Jarien, ik dank je voor de vragen die je je stelt en meedeelt aan ons/mij incluis.
  ik trek in de context even met je op via de duiding }} (2 acolades)


  Jarien van der Woude zei:
  Ik vraag me vandaag af:
  "Wat is wijsheid?"
  }} Wijsheid schijnt het domein te zijn van de JUDGE/RECHTER die bevraagd kan worden op de WAAN van de DAG.
  }} Daar constateer ik hun drukke programma waar de ene chaotische situatie op de andere wordt voorgeschoteld door haar logistieke apparaat dat de weg volkomen kwijt is - echter zich correct gedraagt "op schrift". Het is altijd goed om dat wat op schrift gesteld wordt met stempel en paraaf te beschouwen als niet valide materiaal (en tegelijkertijd zo valide als redelijk aan te nemen door de client van de Minister - de leek ofwel burger die de wet kent) vanwege het ontbreken van de handtekening van de primus interparis - de rechter zelf. Dit is te beschouwen als een aanbieding aan de BURGER/MENS om in taal het logistieke bedrijf van de Minster van Justitie als correct aan te nemen en dus het oordeel van de RECHTER op te vatten als een betekening - en dat is geen BESLUIT en wel een vingerwijzing voor de wederpartijen zich op schappelijke en vaak voorbeschikte wijze te schikken in de vaart die het schip behoeft.
  (sorry voor de lengte van mijn zingeving - het lucht mij wel op ...)

  "Kan ik wel weten wat goed is voor onze samenleving?"
  Ik werd benaderd door een inspannend lid van de wereldgemeenschap uit Rotjeknor die het ideaal van de VRIJstaat beoogt. Hier een dokument die dit beantwoordt.

  "En is het wel relevant en wenselijk om me daar nu op deze manier mee bezig te houden?"
  }} Je wordt warm "vrees ik", waar je "deze manier" articuleert ...
  Ergo , ik vermoedt dat het anders kan en zeker ook wel moet ...
  Tevens geldt voor mij wel dat dit nu juist de tijd is om tijd die je over hebt te besteden aan de OMSLAG. Daar kun je dan later op je ouwe dag op terugkijken met je intimi en andere betrokkenen ...

  Wat we in politieke of volksbestuurlijke zin ook doen, het kan geen negatief effect hebben op mijn wezen.
  }} Ik schaar mij aan je zijde ... mijn eigen heeelheid te bewaren ofwel koesteren; koeioneren schuw ik ...

  Ik voelde me uitgenodigd dit aan te reiken als een soort eerste aanzet danwel kadering

  }} ik meen dat ik dit aanvaard ... toY S'ace "a Base"
This reply was deleted.