De Nieuwe Democratie (1)

Deze topic werd eerder aangekondigd in versie (0): HET OUDE STELSEL

Daar werd beknopt gesteld voor deze versie:
1 - typeringen naar voren brengen die het oude stelsel van "samen regeren" schetsen in haar volle glorie; dit kunnen zowel scherpe voordelen zijn maar ook makkes van oude tijden die nu niet meer geldig zijn - mede vanwege het idee dat bewustzijn gegroeid is en "spelletjes doorzichtig"

Iets uitgebreider wijdt de voerman enkele termen:
"het oude stelsel"
Deze term heb ik mij eigen gemaakt in het operationele waterbedrijf te Amsterdam e.o. dat in 1999 werd geadviseerd zich te ontdoen van de kakafonie (ruis in informatieoverdracht)
Dieper dan dat kan dit -naar mijn inzicht- vertaald worden aan het einde van het PATERNALISME waar dit het label is voor termen en oude aandoeningen als "haantje de voorste", "de eerste de beste", ""een aap met een gouden ring is en blijft een lelijk ding", en vult u even aan in de commentaarsectie.

Daar tegenoverstaat als uitdaging in het algemeen "de informatiemaatschappij" waar de meervoudige dader van oneigenlijk gebruik van publieke gelden zich bewust wordt van zijn positie / wachterschap.
De nieuwe schaart zich aan de medewerker die voet bij stuk houdt waar het de nuttige bedrijfskundigheid incluis effectiviteit beoogt.

"samen regeren" verhoudt zich niet (meer) met de donkere kamer "van Damocl(u)es"

"spelletjes" is een bekend fenomeen bij lieden als Arthur Doctors van Leeuwen - ref. een Buitenhof clip die dit jaar werd vrijgegeven.
 • Taalspelletjes worden gespeeld door lieden in het juridische veld doorgaans ten gunste van de lieden die zij zelf inschatten als "te plunderen" (verzekerd domein in  relatiebeheer)
"bewustzijn groei" is te koppelen aan de Troonrede 2008: "Nederland wordt bewust" ... waar overigens -vergeeft u mij HM- de meer te begrijpen zijn ware: "Nederlanders worden zich bewust van zichzelve"

Vrijgesteld is deze topic om de typeringen van het oude stelsel (geen systeem) op te  voeren ter bedenking van hoe het ook anders kan

toY S'ace

Referentie "Goodbye Money"

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

 • Overigens ben ik van mening dat wanneer wij een nieuwe vorm van democratie bedenken dat dit uitnodigende ontwerpblokken in zich mag dragen die door andere landen eenvoudig pasbaar gemaakt kunnen worden in hun land en in hun perceptie van het voortdrgende proces ter bewustwording van hoe het allemaal wat anders kan in het perspectief van iedere mens die meetelt als meewerkend en bijdragend talent.

  Waar er lieden zijn die menen dat het vernetwerkte leven zonder geld of zonder wet kan vanwege een vol-ledige doorgaande (op)voeding en (aan)vulling, daar meen ik dat dit vooral van toepassing is op kampementen waar kinderen elke volwassene als een ouder ervaren en elke volwassene de ander als gelijke ...

  GBS' is behalve een denkraam een stappenplan en een tempel die organische waarheden als generatieovergangen nuttig begeleidt ter voordeel van degene die er mee speelt en heelt ; tja voordurende heling blijkt nodig te zijn voor de mens die op aarde leeft; het besef dit in een eenheidsbeeld met de ander te volbrengen in volharding maakt zacht en aanspreekbaar.

  Voor de lokaal aktieve burger geldt een opstap bij 8 jaar ... Dit is vooral van belang voor naar school gaan de leerlingen die aldoende de maatschappij kunnen gaan begrijpen in het stadium waar zij het meest open zijn voor de essentie van de merites.én -vaak onzichtbaar edoch in de beweging- de merites van de essentie (merites : verdienste).. Hier start men met 1/5 e deel van het hoogste budget (100 punten): 20 punten.

  De ontwerptafel bevat allerlei nieuwe snufjes waar een ieder aan mag proeven. Het is handig om je vragen eerst goed te overwegen alvorens te zeggen en het is ook goed om er nu en dan direct een kreet over te slaken (dat helpt nl. altijd).


 • Iwanjka Geerdink zei:
  Cees, over nieuwe andere democratie... ben er ook mee bezig. Werknaam harmonicratie gegeven, ligt nog op ontwerptafel...

  Zie evt www.deniesa.nlt.gif

  Groet!
  Iwanjka

  Tja, ik begrijp na dat het kwartje viel (dat is de stuiver van 20 euricent) dat ik de ontwerptafel vanaf hier niet kan zien ;-)

  Maar weet je wat omdat mijn site nu eenmaal een ontwerptafel voorstelt mag je hem integraal overnemen ...

  Er staat wel een Cultural Creative Ring op waar je m.i. geen bezwaar tegen kunt hebben.

  Ik deel tevens mede dat ik per 1983 geldt als Informatie Analist / Systeem Ontwerper bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV ; mentaal heb ik daar nimmer meer afscheid van genomen en heb mijn vak toegepast op het werkveld van mijn huidige bedrijf de Stichting Waternet te Amsterdam waar wij sedert 2001 het bewustzijnsveld initiëren en implementeren onder bezielend gezag van de Integraal Directeur i.o. (een pionierduiding met notie van Spiral Dynamics Kleuren). Tevens ben ik bekend bij de voerman van een Bewustzijnsoefening bij de Centrale Raad van Beroep waar ambtenaren uiteindelijk terecht komen als hun fluitje tussen de knieën is gaan zitten of wanneer zij nog immer al fluitende door het leven gaan op zn Jan Boeren Fluitjes (dat laatste acht ik kies te doen en volbrengen)

  Weet je wat, ik kom zaterdag eens langs om te proeven wat voor goede smaken er zijn!

  Ik geef mij op met mijn honoraire taakstelling bij een Montessori School ergens in A'ziË
  toY S"ace
 • HA , nu moet ik nog even ingrijpen op mijn vorige aandracht ...

  immers ik stelde "globalgeniusvoter" op gelijke voet als "harmonicratie" ') wat niet correct is.
  "globalgeniusvoter" is de faciliterende website die het eerste kiessysteem is dat die typering kan doorstaan.
  Dat eerste kiessysteem heeft na een aantal tussenstappen ") de naam "Generation Binding S'ilence" gekregen.

  Generation - gaat vooral om het generatiebesef en om de wederkerige zorg elkaars jeugdigheid en oorspronkelijkheid te enthousiasmeren

  Binding - gaat gepaard met ontbinding (vrijheid / geloof / overtuiging) en een besef van beweging zoals de zee haar eb en vloed getijden 2 maar per etmaal illustreert en het besef dat dit zich beweegt met al het leven op aarde "in eenheid en heelheid"

  S'ilence - honoreert de stilte (silence) op een bijzondere wijze door de apostrophe (ooit geleend van Eckart J.Wintzen, sitchter van BSO/Origin en Ex'tent met o.a. GreenWheels in een wederkerige uitwisseling)

  Afgekort: GBS' kan dit acroniem ook versleuteld worden tot Gemeenschappelijk Bestuur en Samengang of -in het Engels- Galactic Biospheric Solution, om maar eens wat verder te reiken.

  Nog 2 nadere verklaringen:

  ') harmonicratie - is als de oude democratie, mediacratie, autocratie, ecocratie etc. nog altijd een "cratie" en niet per sé een "creatie" ; het blijft een soort van Babelonië - vrees ik ; een taalbedrijcing met allerlei dubbele bodems.
  GBS' gaat gepaard met een nieuwe dispensatie voor de tijd door een ander kalender-type te aanvaarden als doorbraak op de oude "cult" van de Roomse Papen (die haar beste tijd heeft gehad). In hoofdlijnen is dat de DreamSpell methode gecombineerd met de 9daagse week - de "kweakspell" . Tja, GBS' harmoniseert vanzelf / autonoom / holonoom, dat wel.

  ") in historisch perspectief gaat het zo met de naamgeving van GBS':
  1991 "ECIAL" III :
  a) equal chances in a lifetime
  b) equality changes in a lifetime
  c) egolutionary communications integrate alive
  2000 / 2 december Treaty of Noordwijk aan Zee - Ode Magazine: "Generation Binding"
  2003 / April na kennismaking met de DreamSpell: "Generation Binding Matrix"
  2004 na beleving van de filmserie "The Matrix": "Generation Binding S'ilence"

  ergo "de stilte" als meest honoraire maatgever van de Nieuwe Samenleving


 • Iwanjka Geerdink zei:
  Cees, over nieuwe andere democratie... ben er ook mee bezig. Werknaam harmonicratie gegeven, ligt nog op ontwerptafel...

  Zie evt www.deniesa.nlt.gif

  Groet!
  Iwanjka

  dank Iwanjka, ik zal eens kijken binnenkort.

  op voorhand voel ik wat weerstand bij mij voor iets dat begint met "harm" vanwege de engelse betekenis ervan.
  door dit te hebben geuit vermoed ik dat ik je site open tegemoet kan treden ;-)

  ik heb ook een site die ik hier vrijgeef met http://www.globalgeniusvoter.com/
  "globalgenius" is een term die ik koppel op ieder mens die zich vrij weet zijn talenten op aarde mee te geven op verantwoorde wijze en wedergaand vertrouwen met de andere "gelijkwaardige"

  voter koppel ik op elke mens die kiest en die keuze kan ook zijn dat je een publieke functie op je neemt waardoor je ervoor kiest dat mensen "over je heen lopen" omdat jij de brug bent / je als brug leent voor de ander en met jezelf erbij meegenomen

  votee is de verborgen term voor degene die gekozen kan worden en zelf zijn budget "laat" (op 0 zet)

  ik vermeld dat ik mijn systematiek promoot als een levende & lerende weving voor dat mysterie waar democratie voor bestaat ter begeleiding van alle mensen. voor bestuurder-types is het een zelf-overstijgende methodiek die hemel en aarde en maan doet verenigen in de eigen tempel, het lichaam(sbeeld) oftewel "de elfenbank"

  toY S'ace
 • Cees, over nieuwe andere democratie... ben er ook mee bezig. Werknaam harmonicratie gegeven, ligt nog op ontwerptafel...

  Zie evt www.deniesa.nl

  Groet!
  Iwanjka
 • Als initiator van deze dialoog (type "I-Thou" volgens Martin Buber/Prinses Irene, en "We-Them" volgens "ons") acht ik mij het voorrecht toe de opdracht te aanvaarden en een typering van het oude stelsel van democratie bedrijven op te voeren.
  Uiteraard is iedereen hier er vrij van gesteld om er op te reageren in de articulatie die hij er toe opbrengt. Gelieve daarbij aan te sluiten op het kwaliteitsniveau waar u tot reikt zonder aanziens des persoons en met respect voor deelname.

  PUNT

  1 stem per 1 kiezer beschikbaar om een leider te kiezen is een wankel en tot wankelmoedigheid te typeren systematiek.

  Dit wordt nog enger als je die stem per sé op 1 datum in een daartoe geleid stemmingsklimaat geacht wordt uit te brengen. Dat noemen wij de logistieke techniek van "de bestaande macht" om het bij het oude te laten of in ieder geval om zo min mogelijk pijnpunten aan te leggen voor wie niet gewend is om deel te nemen in samenleving.

  Deze aangelegde engte per kiezer dient m.i. volledig te worden opgeheven zonder geweld aan te doen aan het ultieme doe om zoveel mogelijk mensen aanwezig te hebben in de dialoog van burgers omtrent ons welzijn en de erbij opte roepen welvaart en ook het welbevinden (het door/na/over-denken)

  Kort om de typering van 1man/1vote/1day is een dwangbuis.
  Deze dwangbuis heeft niet geleid tot dat wat wij de nastrevenswaardige samenleving (o.a. incl. economie) noemen.
  Een plot van karakteriseringen is samen te stellen "maar wie van de oude leiders zit daar op te wachten".
  Ergo het volk leidt de ei-gen leiders op.

  Nabrander
  Hoe zal het een volk vergaan die haar eigen pioniers bij voorbaat/preventief onder het matje veegt?
  (ref? ... - vult u zelf in)
This reply was deleted.