De Nieuwe Democratie (3)

Is het derde en meest vrije deel van deze onderneming. - ALLES BEWEEGT

Het werd in het inleidende deel (0) als volgt klank gegeven:

3 - alles wat zich tussen en om 1 en 2 beweegt als in expressie tebrengen / tot uitdrukking te brengen in dit forum / de integrale topic
nummer 3

Uitgewerkt met enkele noties ter verklaring van de bedoeling van deze "samenspraak":

"ALLES" dat als een pendel beweegt tussen het OUDE STELSEL (1) en het NIEUWE SYSTEEM (2) en soms iets er omheen ... met als insteek de discussie of zo u wenst dialoog te stimuleren en er aan bij te dragen.
Als voorbeeld neem ik vandaag de leuze "VRIJHEID en VERANTWOORDELIJKHEID" die gekozen is door "BRUIN1" in Spé. Op speelse wijze van het bezien van dit nieuwe span zat ik te twijfelen tussen de a) "3 kleine kleutertjes op 1 hek" en de  b) "2 bruine beren die broodjes smeren". a) vanwege zowel de 3 samensprekende heren als de kleinzielige indruk die zij maken al moet ik daar ook ruimte voor maken in mijn "koppie"; 1 hek is wellicht vandaag de dag een beter zitstel dan een bankstel ;-) (satire mag volgens Ma TRIX)
b) allitereert BB ipv. VV en is de 2e letter in het alfabet die ontbreekt bij de combinatie ACD (see) die zich ook in CDA ophoudt. Boze Buurman of Bange Burgers, tja zelfs Belabber(en)de Bestuurders kun je daar ook fantaseren , al is dit dan weer (heel even) niet in de geest van de discussie om positief en negatief (normaal) het thema te voorzien van noties.
Als voorbeeld van "ALLES" acht ik het vrij en ver-anti-woordelijk omdat het in de overdracht lezers beweegt. En na de beweging volgt er -soms- een mystieke stilte waar een wonderlijk antwoord bovenkomt en "de mens verandert".

"beweegt" wordt vaak voorgesteld in de politiek als een beweging van links naar rechts en vice versa.
Ik noem dat de lineaire beweging die ook als chronologisch kan worden voorgesteld.
Graag mobiliseer ik met de genoten hier andere bewegingen zoals de spiraal en de concentrische beweging. De spiraal als de hartstocht beweging die anders is als de zoektocht (lineair). Concentrisch is de druppel die in het  water valt en zich vergrotende cirkels tovert. De tegenovergestelde beweging kun je zelf fantaseren. Er is daar wel altijd 1 centerpoint - alle mensen - alle goede bedoelingen  - alle een-voud.

"expressie" is een hoog goed in de sfeer van vrijheid

"uitdrukking" draagt het woord press in zich via de druk; het is een essentieel onderdeel van de ademhaling die ook wordt benut om klanken voort te brengen "als mens", soms als pure verzuchting en doorgaans als spraak-motief

"integrale topic" is toch wat anders dan de "algemene topic" waar ik het woord gemeen heb leren zien als een babelonische spraak verwarrende ondertoon die in tal van mensen huist als een "adder" (slag-ader). De Graal in inte-graal is vooral ook binnen het lichaam aanwezig tussen de bekkens - de waterbekkens ofwel het persoonlijke kern-reactor instrument.

so far , toY S'ace

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

 • hoY Robert Jan,

   

  ik ben van mening dat wanneer je meldt dat je iets niet snapt  dat je er een notie van wilt verkrijgen ...


  waarom zou je jelacune andersd melden ...

   

  ergo hoe  maken wij nader  contact en creeren een sfeer van vruchtbaar gesprek ?

   

  kort meld ik 2 spiralen als : lief leef kies parallel aan spiraal tempel intuïtie

   

  helder (maken)?

   

  toY Cees aka S'ace

   

  Robert Jan Kelder zei:

  Snap niet S'ace waarom er drie aparte hoofdtitels (Democratie 1,2 en 3) nodig zijn voor drie korte, vrij abstracte en onsamenhangende (dwz. associatief gedachte) onderdelen. Inhoudelijk: we hebben niet zozeer nieuwe democratie nodig, maar die als rechtsbeginsel van het staatsleven afbakenen tegen het geestesleven enerszijds en het bedrijfsleven anderzijds. Er kan en mag worden gestemd over alles dat in het rechtsleven iedereen over het algemeen aangaat, maar besluiten binnen cultuur en economie dienen op een andere manier besloten te worden: in de cultuur door vakkundigen en in de economie door economische associaties, advies- en beleidsorganen bestaande uit producenten, handelaars en consumenten met vergaande bevoegdheden, die er weliswaar nog niet zijn maar opgericht zouden moeten worden, willen we rechtvaardigheid in de economie bereiken door het bewerkstelligen van faire prijzen.Dit als een soort Trias Organica in het verlengde van de Trias Politica van Montesquie dat ik de sociale organica noem. Het gedachtegoed ligt er al, we hoeven het wiel niet iedere keer zelf uit te vinden. (Zie de door mijn Willehalm Instituut uitgegeven publicaties "De rechtvaardige prijs - Wereldeconomie als sociale organicat.gif" en "Geldordening as bewustzijnskwestie - Een nieuw financieel stelsen v...t.gif" door Herbert Witzenmann).

  tree-crown.JPG

 • @Robert Jan,


  ik heb gemeend om 3 secties aan te brengen omdat er ook 3 samenwerkende cirkels zijn als kringen ...

  voor mij een wetmatigheid zoals de tria politicas die overigens ook is aangebracht in de gemeente en districten - alleen wat verborgen :

  * gemeente waar je woont

  * gemeente waar je werkt

  * district dat je veiligheid waarborgt

  En het is waar dat dit 1 burgemeester kan zijn in 3 verschillende rollen (neigt tot schizofrene persoon of beter iemand die met verschillende brillen beter kan zien - indien de competenties kloppen)

   

  Verder moet ik eens kijken naar je verwijzingen al nodig ik je ook uit samen eens te bezien wat er te doen is ...

  Ik ben gestart het boek te schrijven met een "spijspot" die spart en mij niet spaart.

   

  dank voor je reactie - ik kom er op terug!

  S'ace

   

  Robert Jan Kelder zei:

  Snap niet S'ace waarom er drie aparte hoofdtitels (Democratie 1,2 en 3) nodig zijn voor drie korte, vrij abstracte en onsamenhangende (dwz. associatief gedachte) onderdelen. Inhoudelijk: we hebben niet zozeer nieuwe democratie nodig, maar die als rechtsbeginsel van het staatsleven afbakenen tegen het geestesleven enerszijds en het bedrijfsleven anderzijds. Er kan en mag worden gestemd over alles dat in het rechtsleven iedereen over het algemeen aangaat, maar besluiten binnen cultuur en economie dienen op een andere manier besloten te worden: in de cultuur door vakkundigen en in de economie door economische associaties, advies- en beleidsorganen bestaande uit producenten, handelaars en consumenten met vergaande bevoegdheden, die er weliswaar nog niet zijn maar opgericht zouden moeten worden, willen we rechtvaardigheid in de economie bereiken door het bewerkstelligen van faire prijzen.Dit als een soort Trias Organica in het verlengde van de Trias Politica van Montesquie dat ik de sociale organica noem. Het gedachtegoed ligt er al, we hoeven het wiel niet iedere keer zelf uit te vinden. (Zie de door mijn Willehalm Instituut uitgegeven publicaties "De rechtvaardige prijs - Wereldeconomie als sociale organicat.gif" en "Geldordening as bewustzijnskwestie - Een nieuw financieel stelsen v...t.gif" door Herbert Witzenmann).
 • Snap niet S'ace waarom er drie aparte hoofdtitels (Democratie 1,2 en 3) nodig zijn voor drie korte, vrij abstracte en onsamenhangende (dwz. associatief gedachte) onderdelen. Inhoudelijk: we hebben niet zozeer nieuwe democratie nodig, maar die als rechtsbeginsel van het staatsleven afbakenen tegen het geestesleven enerszijds en het bedrijfsleven anderzijds. Er kan en mag worden gestemd over alles dat in het rechtsleven iedereen over het algemeen aangaat, maar besluiten binnen cultuur en economie dienen op een andere manier besloten te worden: in de cultuur door vakkundigen en in de economie door economische associaties, advies- en beleidsorganen bestaande uit producenten, handelaars en consumenten met vergaande bevoegdheden, die er weliswaar nog niet zijn maar opgericht zouden moeten worden, willen we rechtvaardigheid in de economie bereiken door het bewerkstelligen van faire prijzen.Dit als een soort Trias Organica in het verlengde van de Trias Politica van Montesquie dat ik de sociale organica noem. Het gedachtegoed ligt er al, we hoeven het wiel niet iedere keer zelf uit te vinden. (Zie de door mijn Willehalm Instituut uitgegeven publicaties "De rechtvaardige prijs - Wereldeconomie als sociale organica" en "Geldordening as bewustzijnskwestie - Een nieuw financieel stelsen v..." door Herbert Witzenmann).
 • (hoewel de uitnodiging spreekt van "hierop reageren" is mijn aandrage heir meer van het kaliber "erop voortboordduren")

  crux is dat boordduren iets anders beoogt dan borduren ...
  (wat popt er bij de lezer op?)

  VerAntWoorDend
  ... geef ik aan dat ik morgen een stief kwartier het woord zou kunnen voeren over de nieuwe, geheel andere manier van kiezen in een democratie als dat wij tot nu toe -ons hele leven- gewend waren vanwege de dwang van de ene stem, de ene leider, de ene dag, de enige gelegenheid in 4 jaar ...
  En ik wil dat hier een beetje droogoefenen met bijsturend select publiek erbij ... met de selectie methode van het toeval dat u hier optijd bracht of in nabeschouwing ... (kan ook nut hebben)

  Hoe stemmen wij voortaan Anders?
  ik kom direct na het volgend terug op die vraag , omdat ie enige voorwerk behoeft:
  je kunt je voorstellen dat een tijdje terug de beslissingen in een kamer werden genomen met 20 mensen die dan een hand opstaken bij de toerbeurt om een van 2 à 3 kandidaten te kiezen voor de ene post. Dat is heel effectief en zo geschiedde dat die methode werd doorgezet tot bijna 17 miljoen mensen.
  Kon een ieder zich wel articuleren via die ene aangewezen mens als leider?
  Zo kan het vandaag de dag dat ik mensen hoor die twijfelden tussen uiterst links en uiterst rechts en toch maar kozen voor een van hen en niet iets er tussen in. Dit komt beslist bekend voor bij ervaren zwevers. En met zweven daar is niets mis mee want je bent voor verandering vatbaar; zoals elke dag nieuwe kansen en mogelijkheden biedt om contacten te onderhouden.

  Hoe stemmen wij voortaan Anders?
  Wij maken gebruik van de techniek die voorhanden is om je beslissing weer te geven in een formatie.
  Een formatie kun je je voorstellen door 20 punten te verdelen over minimaal 3 kandidaten waarbij 1 kandidaat maximaal de helft = 10 punten krijgt.

  Je kunt 20 kandidaten 1 punt geven maar ook 5 4 of 4 5 en allerlei varianten poppen op waarbij de jouwe zit.
  In het eerder geschetste geval van uiterst links en uiterst rechts krijgen beiden bijv. 8 punten en houd je er 4 over voor een "speciaaltje" en je hebt 20 punten verdeeld naar je beste ingeving ...

  Wat is dan die ingeving: dat je persoonlijk vertrouwen geeft aan degenen die je hebt gekozen dat zij er samen uit komen!

  Wat is nu verandert in de macht van het spel?

  De macht ligt niet meer bij de partijen en achterkamers, maar de macht ligt bij de actuele inzichten van het volk!

  Is dit het hele verhaal?
  Nee, dit is niet het hele verhaal. Omdat wij gebruik maken van de voorhanden nieuwe technologische middelen en van het gegeven dat mensen kunnen zappen (=met knoppen om kunnen gaan) kunenn ze altij bij hun stem, lees formatie, komen door het bij te stellen naar het voortschrijdende inzicht dat het individu heeft ingegeven die wijziging door te voeren.

  Wat krijg je dan?
  Dat elke dag de tikker wijzigt en het kan gebeuren dat de lieden aan het bewind hun gefixeerde meerderheid op moment van formatie "virtueel verliezen". En dat is dan minder virtueel dan middels de "oude polls" omdat iedereen mee kan doen met sturing op de eigen veranderende inzichten.

  Dat was het?
  Tja, vanwege de gelegenheid die zich voordoet is het noodzakelijk een generatie-motief in te brengen in de nieuwe systematiek. Daar spreek ik graag bij uitnodiging verder over ... mede omdat eerst de beide vorige grote wijzigingen een acceptatie bevragen ...

  toY

  Vragen? Opmerkingen? Aanwijzingen?
This reply was deleted.