Koninginnedag in Apeldoorn. De zieke geest van slechts één individu is genoeg om de samenleving te ontwrichten. Volstrekt egocentrisch en egoïstisch handelend, door op geen enkele wijze rekening te houden met de gevolgen voor onschuldige medemensen. Het gebeuren toont wederom dat we een omslag moeten maken in prioriteitenstelling en ons meer moeten verdiepen in de menselijke psyché. Erkennen dat we een gespleten persoonlijkheid zijn, met enerzijds ons Zelf en anderzijds onze schijnpersoonlijkheid met de diverse schijn-ikken. Dat is onze menselijke structuur. Ons rekenschap geven van onze gemeenschappelijke waarden en normen en hun oorsprong. Van onze onderlinge banden en verbondenheid enerzijds en onze bindingen en gebondenheid anderzijds. Onze schijn erkennen en die zoveel mogelijk opheffen. Met mijn boek “De mens in de 21e eeuw”, workshops en coaching, lever ik daaraan een concrete bijdrage. Het multiculturele en de diversiteit aan spirituele invalshoeken leidt tot vele conflicten, maar is ook onze kracht en biedt een potentie aan bewustzijnsontwikkeling en -ontplooiing. Willen we de complexe problemen die globalisering met zich meebrengt hanteren en oplossen, dan dienen we mijns inziens allereerst inzicht te krijgen in de facetten van ons Zelf en onze schijnpersoonlijkheid. Zonder dat onderscheid en innerlijk inzicht in onze psyché blijven we steken in symptoombestrijding en machteloosheid. Daarom introduceerde ik de bewustwordingspsychologie, waarin zowel de levensbeschouwelijke als de psychologische aspecten van ons mens zijn onder de loep worden genomen. Door zelfreflectie en daaruit voortvloeiend zelfinzicht kunnen we komen tot de antwoorden op onze vragen, o.a. omtrent de veiligheid en de betekenis van onze samenleving op deze aarde. Om samen tot antwoorden te komen begon ik mijn persoonlijk weblog. Want ook en juist samen kunnen wij het verschil maken!Bert-Jan van der MiedenVertrouwenspersoon / executive-coach

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Naar aanleiding van een aantal reacties geef ik de volgende toelichting: Ik ben werkzaam geweest als psychiatrisch verpleegkundige en nu als psychosociaal therapeut. Vanuit die optiek sprak ik over een “zieke geest”. Niet veroordelend bedoeld maar constaterend. Iedereen zal het denk ik met mij eens zijn dat deze man op dat moment psychisch niet in gezonde staat was. Ik begon mijn artikel ook, bezien vanuit de kant van de slachtoffers. In de psychiatrie en in mijn eigen praktijk heb ik mensen meegemaakt die door de suïcide of de agressiviteit van anderen getraumatiseerd waren en een dergelijke daad als egocentrisch en egoïstisch ervaarden. Die reactie van boosheid en dat aspect van die realiteit is er ook. Ik woon nu zo’n veertig jaar in Apeldoorn en spreek met en hoor nu over volwassenen en kinderen die slachtoffer zijn, of door dit gebeuren diep geschokt of getraumatiseerd zijn. Door en vanuit de slachtoffers word je geconfronteerd met o.a. het egocentrische en egoïstische aspect van dit soort gebeurtenissen. Ik had het artikel ook kunnen beginnen vanuit de optiek van de dader: “Man rijdt in op menigte, met als doel een aanslag op het Koninklijk Huis. Wellicht was het een wanhoopsdaad, was hij vereenzaamd, diep gefrustreerd of wist hij geen raad met zijn woede en wilde hij op deze manier de aandacht op zich vestigen. We zullen het niet te weten komen, daar hij zelf overleed”. Dan had ik het vanuit een ander aspect benaderd. Om dan te vervolgen met waar het mij om gaat in het artikel:”Het gebeuren toont wederom........”.
This reply was deleted.