Aansluiten op wat nu speeltVoor ons als professionals is deze tijd een uitgelezen moment om stil te staan bij wat er nu gaande is in de maatschappij. De economie zoals we die kennen zal binnenkort niet meer bestaan. De cultuur, systemen en structuren die er achter zitten zullen grote veranderingen ondergaan omdat het niet meer werkt. Of dit nu het bankwezen, de auto of olie industrie is, het systeem erachter werkt niet meer en crasht als het ware. Dus de klant zit in een economische crisis en het is aan ons als professional om hierop aan te sluiten.Ons antwoord als partner voor organisaties en individuenOnze dienst moet gaan over het antwoord dat wij als professional kunnen geven op deze vraag van onze klanten. Ik weet niet of jullie het zelf al merken, maar de manier van coachen en trainen is ook aan het veranderen. Op dit moment zit ik alleen nog maar bij klanten met het verhaal dat het een illusie is dat privé en werk gescheiden zouden zijn, iets wat wij allang weten, toch? Ik heb geen enkele coachee die niet over thuis praat, die op persoonlijk vlak nog niet begonnen is met een transformatieproces.Dit proces speelt natuurlijk niet alleen thuis en op individueel vlak, ook op team- en organisatieniveau is dit aan de hand. Men beseft dat 'het oude denken' verlaten moet worden om teams en organisaties aan te passen aan de huidige veranderingen. Het effect van het ‘oude denken’ is pijnlijk zichtbaar in de economische crisis, maar heeft zijn oorsprong én oplossing in ons bewustzijn. Het antwoord kun je vinden in ‘het nieuwe denken’. Hiervoor ga je met je aandacht naar binnen om de eenheid te voelen die er is met jezelf en je omgeving. Wanneer je van hieruit weer met je aandacht naar buiten gaat doe je dat vanuit verbondenheid en met een open mind, open voor de juiste antwoorden.Ondernemingen zijn toe aan een andere benaderingOnze visie is dat de grote uitdagingen waar de wereld voor staat, niet kunnen worden aangepakt vanuit de oude, vertrouwde paradigma's. Hiervoor is creativiteit, spontaniteit en bewustzijn nodig om tot nieuwe oplossingen te komen. Zo is 'business spiritualiteit' een geaccepteerd begrip geworden waarbij vraagstukken in een grotere context worden aangepakt: vanuit het individu naar teams, van teams naar organisaties. De innerlijke roep om vanuit je vrije keuze zinvol en waardevol te leven en te werken wordt steeds duidelijker. Als medewerker wil je een meerwaarde voor je organisatie hebben en verschil uit maken. Deze vorm van leren en ontwikkelen bereik je door het loslaten van beperkende overtuigingen, het opheffen van intermenselijke blokkades en door jezelf uit te nodigen buiten je geëigende kaders te treden en vanuit je innerlijke weten te creëren.Wat vraagt dit van ons als professional?Dat we wakker zijn, en willen leven vanuit onze kernwaarden en deze ook doorgeven aan anderen. Dat we met onze aandacht ‘naar binnen’ en licht werpen op onze oude gedachtepatronen en handelwijzen. Als coach en mens zul je geconfronteerd worden met jezelf. Door zelfreflectie kun je door het ‘oude denken’ heen gaan en verkrijg je de inzichten hoe voor de grote verandering te gaan. Dit helpt je op een natuurlijk manier door dit transformatie proces heen te gaan. Op deze wijze vindt je, in relatie met anderen, de nieuwe vorm van werken die een match is met de vraag van de klant. Op deze wijze faciliteren wij individuen en organisaties om de nieuwe vorm van de economie te laten ontstaan. Deze zal gericht zijn op echte samenwerking, mensgericht en resultaatgericht, maar altijd vanuit het hart.Ria van Doorn

Intervisie Portugal.pdf

Speaking Circles Portugal.pdf

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –