Hoe laat jij iets los?

Voor de komende netwerkbijeenkomst (26-11-2012) is het thema: hoe laat ik iets los?

Voor jouw groei en ontwikkeling is het nodig oude, improductieve gedachten, overtuigingen, gedragingen, relaties en spullen los te laten. Hoe doe jij dat?

Zie ook de reacties op LinkedIn: http://lnkd.in/WxcqEr

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –