Toen Theo Buijsrogge bij aanvang vroeg, wie er een verslag wilde maken, wachtte ik twee tellen en stak mijn vinger op. Op weg naar de workshop had ik er al zin in. Het enige wat mij te DOEN stond, was om te DOEN. Laat dat nou net het thema van de middag zijn geweest!

Caroline Franssen vertelde in haar inleiding dat we na afloop ons de vraag zouden kunnen stellen: “Wat ga je vandaag DOEN of actief nalaten?” 

Genieten is het woord, wanneer ik de sfeer van de workshop zou moeten omschrijven.

 

Wat boeiend, Caroline, dat ontrafelen. Ja, wanneer je alles ontrafelt, kan je al je facetten apart zien en kan je er ook per onderdeel aan werken.  

Ja hoe simpel is het?

Wat is het werken met opstellingen toch SUPER! Daar kan je niet knoeien met gedachten, zalvende woorden, adviezen, mindsetting enz. Je krijgt wat je ziet. Nou en er was van alles te zien! Wat een fantastische middag!

 

Inspirerende en prachtige plek, hartverwarmend welkom door Theo, die ons uitnodigt om in een kring te komen staan en elkaar door de handen heen te voelen, waardoor je eventueel de verbinding kan voelen met de ander en met je zelf.

Zal het daar in het leven in essentie om gaan? Hoe verhoud je je ten opzichte van je omgeving. Geef je te veel of ontvang je weinig? Ontvang je teveel en geef je te weinig?

 

Caroline laat ons zien wat we de middag met elkaar gaan DOEN en vraagt een vrijwilliger. Een jonge vrouw steekt de hand op. Zou zij ook het plan al opgevat hebben in de auto?:)  

Zij stelde representanten in het veld voor zich zelf, voor haar bedrijf, voor haar persoonlijke doel en voor het doel van het bedrijf.

Ja, en wat je dan ziet gebeuren! De hele situatie wordt dan bloot gelegd.

Dat woorden van Caroline, dat je alles moet ontrafelen, bleken geen loze woorden. Je krijgt alles op een presenteerblaadje opgediend. Waanzinnig mooi!

Dit is toch een groot mysterie! Het is toch  keer op keer een wonder, dat je als representant de ander BENT. Dat is toch niet normaal……

En er zat me toch een representant bij, die wist wat tie wilde…..Tel uit je winst! 

 

Wat zo leerzaam is dat je in een opstelling kan zien, hoe de werkelijke situatie IS.

De representanten hebben geen dubbele bodem en verborgen agenda. Die zijn puur. Zij kunnen je gewoon niet om de tuin leiden.

 

Daarna gingen we in groepjes van zes DOEN. Ja, wat er allemaal bij ons groepje gebeurde! Niet te filmen! Er gebeurde wonderlijke dingen en ik durf best wel te spreken van doorbraken.

Het ging zo wonderlijk. Een bepaald moment lagen we met een drietal gierend van het lachen op de grond. We kwamen niet meer bij!!

Wat we gelukkig later ook zagen was dat het ook wel eens het verdringen zou kunnen zijn, van iets dat niet gezien mocht cq kon worden.

Zo was er een andere opstelling waar het doel van het bedrijf verstard naar de grond bleef kijken. Het durfde niemand onder ogen te zien. Toen ging er spontaan iemand op de grond liggen en ze zagen elkaar!! Het contact werd heel langzaam opgebouwd en er ontstond op het laatst pure liefde en verbinding. Dat is toch een groot wonder………dat zijn toch geschenken van de bovenste plank. De opsteller kan gewoon zien, wat er ongezien aan de hand geweest is!  

 

Ik kreeg persoonlijk ook een super geschenk! Ik was verliefd op mijn bedrijf (MB) en wist nu zeker dat mijn kersverse concept helemaal bij mij past. Ik omhelsde MB, maakte een vreugdedansje en keek nog even naar degene die mij representeerde (GM) en mijn persoonlijke doel (PD) en dacht die niet (meer) nodig te hebben.

En toen gebeurde het………….ik kwam los van MB en keek naar het gebakkelei van die twee, want dat deden ze! GM vond PD veel te opdringerig. GM voelde zich zo beklemd! Ik had ineens oog voor die twee en zag dat MB aandacht ging vragen door in mijn gezichtsveld te lopen. Nou het was eerder stampen! Wat een aandacht eiste MB op!

Ik zag ineens dat ik regelmatig als een schoothondje achter bazen en opdrachtgevers had aangerend. Pfff. Gewoon angstig om werk te verliezen, zie ik nu.  

Mijn focus richtte zich nu op GM en PD. Zij werden nu door mij gezien. MB bleef maar doordrammen om mijn aandacht. Op een gegeven moment was MB er wel, maar ik had er geen last meer van. Ik zag MB later weg lopen, niet boos of zo iets, gewoon heel krachtig, maar niet meer aandacht eisend. De verliefdheid was over.

Ik zag zich nu iets ont-wikkelen tussen GM en PD. Ik voelde het door mijn lijf heen stromen en werd zeer geëmotioneerd. Het had te maken met de band van moeder en kind ….en ineens zag ik PD zich neerleggen op de schouder van GM…...

Tijdens het schrijven, zakt het dieper en voelt als de transformatie van kind naar zoon……heel voelbaar. Volwassenheid.

Zou het kunnen dat in het wetend veld oude verbindingen ontrafeld worden en in de juiste positie gezet worden?

Iemand in ons groepje, was er van overtuigd geraakt, dat zij op vakantie moest. Toen we elkaar weer in de huiskamer ontmoetten voor een drankje met napraat zag ik de vakantie van haar gezicht afstralen.  

 

Caroline, wat ook zo mooi was, hetgeen je gezegd hebt of woorden van die strekking, dat wanneer je alles in stukjes knipt, dat onthechten een stuk gemakkelijker gaat. Je bent dan niet alles in een keer kwijt. Het is zo waar als wat!

 

Ik zou nog wel dagen door kunnen schrijven…….

Ik dank Theo, die dit weer mogelijk heeft gemaakt, Caroline, die ons heeft laten voelen, de vijf mooiste vrouwen van de hele wereld in mijn groepje en natuurlijk al die ander mooie mensen.

 

Wat zijn we toch een stelletje mooie mensen met elkaar …..en een lol dat we gehad hebben….en ook…?…..is er wel van verdriet sprake, wanneer je iemand zie breken, inclusief mijzelf …..Leonard Cohen schrijft er zo mooi over……

Hij is onsterfelijk…dat wetend veld zit volgens mij barstens vol met zulk soort gasten :) 

 

Inspirerende groet, Lies Kruiniger

 

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk