Liefde voor jezelf

Voor mij is wie je bent, je essentie, je wezen, je Zijn = bewustzijn. "Ik ben"
Met al onze ervaringen uit vorige levens en uit dit leven, die ons vormen, waarbij we altijd de vrije wil hebben, om te kiezen voor ontwikkeling/groei of we kiezen er niet voor.

We kunnen kiezen en leren het leven te leven vanuit ons hogere zelf; onze ware zelf.
Kijken en denken met je hart; intuitie, compassie, liefde.
Het "overstijgen" van ons ego, onszelf ontwikkelen, is een keuze. Hebben we de moed om eerlijk naar onszelf te kijken?
Welke overtuigingen hebben we, welke gevoelens in het dagelijks leven? Zijn ze scheppend of niet? Creëren we? Of zijn we slachtoffer van anderen?
Aan het leven zelf kunnen we niets doen. Maar wel hoe we erop reageren.
We hebben altijd een keuze, ook al denken we soms van niet. Met onze keuzes creëren we onze
eigen werkelijkheid. Welk pad kies je?
   
Zijn we boos dan kunnen we zeggen, ik kies ervoor om boos te zijn i.p.v. ik ben boos. Het maakt verschil. Op den duur zullen we merken dat we steeds korter in een negatieve emotie blijven hangen, uit die beperkte modus stappen.   

We gaan kansen zien i.p.v. onszelf als slachtoffer te zien.
Heeft de situatie ons iets positiefs opgeleverd?           
Misschien wel dat we voor onszelf zijn opgekomen, of dat we veel meer aankunnen dan we dachten, krachtiger zijn dan we dachten.   
Zijn we wijzer geworden.
Of onszelf beter zijn gaan leren kennen. Wat wil ik en wat wil ik niet..meer van onszelf zijn gaan begrijpen.

We zijn niet ons ego. Het ego is een product van aangeleerde gedachten over hoe we over onszelf denken.
Het ego dat projecteert, afwijst, oordeelt, controle wil, niet wil ontwikkelen, hoeven we niet van ons af te stoten, maar juist liefdevol te omarmen, vanuit ons ware zelf, zodat het zal gaan omvormen tot een zuivere zielekracht.
Het ego helpt ons ook om in eigen kracht te blijven, voor onszelf op te komen, onze grenzen te bewaken.
Samen in verbinding, het ego en ons hogere, ware zelf, maakt ons heel.

De kern is liefde voor jezelf te hebben, vanuit je ware zelf; ik ben wie ik ben en ik hou van mijzelf." ik ben"

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –