bewustzijn (4)

Zuiver intuïtie

Deze tijd vraagt om bewustzijn. Om je heel bewust te weten van waaruit jij je verbindt met de wereld om je heen. Of je dit doet vanuit onbewuste patronen of dat je bewust kunt afstemmen vanuit het niveau van onvoorwaardelijke liefde. Het zijn je inte

Read more…
0 Replies

Economie en bewustzijn

Hoewel je het wel gaat denken als je de kranten leest en de economische actualiteiten volgt, gaat economie niet primair om geld. Economie gaat over het vermogen en de middelen om iets te produceren en de behoefte van anderen om dit af te nemen. Ieder

Read more…
2 Replies