Ditmaal wegens ziekte van Theo een verslag van Hans van Egmond (EBS Interim Projectmanagement bv) 19 januari 2009 Spiritualiteit: een weg uit de crisis Nieuw leiderschap in een sterk veranderende wereld door Han Bekkers Ineke opende met een gedicht over druppels en sprak de filosofische woorden in welke oceaan wil je opgaan en wenste een ieder voor 2009 veel licht en levenslucht. In zijn recente boek De druppel en de oceaan beschrijft hij zijn zoektocht naar de fundamenten van nieuw leiderschap, geïnspireerd door: · Toekomst van onze wereld · Leiderschap in verbinding met spiritualiteit/zakelijkheid · Veranderen van ons gedrag Meewerken aan een betere wereld? Is dit voorbehouden aan invloedrijke leiders? Nee, zegt Han Bekkers, ieder individu is in staat een belangrijke bijdrage te leveren. Hoe? Daarvoor levert zijn boek het gereedschap. De druppel en de oceaan gaat over een nieuw type leiderschap. Succesvol leiderschap is gebaseerd op waarden waarmee je bijdraagt aan de duurzame toekomst van de hele mensheid; waarden zoals eenheid, verantwoordelijkheid en geloof in onze scheppende kracht. Werken vanuit deze waarden verandert je eigen gedrag diepgaand. Deze spirituele dimensie is van onschatbare waarde voor mensen die leiding geven. Uitgangspunt in het denken van Han Bekkers is dat we ons gedrag weer moeten gaan baseren op onze authentieke waarden, op dat wat voor ons echt belangrijk is. Om de gedachte / filosofie achter het boek te ervaren liet Bekkers de deelnemers een vijftal bewustwordingsmomenten meemaken. · BWM 1 De toekomst van onze wereld · BWM 2 Onze persoonlijke waarden · BWM 3 Verloop workshop als metafoor voor het leven · BWM 4 Wat wil ik veranderen? · BWM 5 Gewenste waarde of gedrag creëren Belangrijk is het delen met anderen, waardoor we regelmatig met buurman/vrouw van gedachten hebben gewisseld, resultaten hebben gepresenteerd en gevoel overgebracht. Toekomst van onze wereld – wat gebeurt er? BWM1 Waar sta je in je beoordeling van de wereld Zorg over religieuze vetes, continuïteit, angst. We verwachten wel dat een weg gevonden zal worden / geloof in de mens. De risico’s voor de aarde zijn ontegenzeggelijk toegenomen. Er moeten keuzes worden gemaakt. Dat zal spanningen met zich meebrengen. Uitdagingen verdragen geen pessimisme. Veel mensen geloven niet dat ze zelf iets kunnen betekenen. Integendeel, door de buitenwereld niet groter te maken dan jezelf kunt je verantwoordelijkheid voelen. De film Shift Happens toont een enorme groei in internet verbondenheid. Dit riep aanvankelijk weerstand op. Moeten we dat willen, daar klaar voor zijn? Film Beautiful world: hoe mooi die ook is we moeten omgaan met de hinderlijke trekjes van mensen. Er is een nieuw paradigma nodig, essenties: · Kredietcrisis is een teken: er is andere manier van denken / handelen nodig. · Survival of the fittest -> Weg naar ons hart / onze morele waarden Wat vind je belangrijk? (Wat zijn je waarden) Handel ik in overeenstemming met mijn waarden. Ons gewoontegedrag blijkt dominant te zijn; 90% komt vanuit ons onderbewustzijn. Als je gedrag wilt herprogrammeren dan beginnen met wat het dichtst bij jezelf ligt: je waarden. Onze waarden zijn ons houvast. · Het zijn criteria om doelen te toetsen, om de wijze van bereiken ervan te toetsen · Hoe komt het dat ik geen tijd besteed aan wat ik zo belangrijk vind · Waar besteed ik wel tijd aan? Is dat belangrijker? Je kiest iets. Hoe weet je zeker wat je echte waarden zijn? · Belangrijk is dat je het kunt voelen · Waarden kunnen ook veranderen in de tijd · Blijven zoeken belangrijker dan de waarde zelf (Waarheid is in beweging?) · Onder druk: wat zijn iemands echte waarden -> geloofwaardigheid BWM2 Oefening in Persoonlijke waarden Leven met hart en ziel. Gevoel bij piekervaring, levensdoel, bijdrage aan gezin en samenleving, kwaliteiten beste vriend(in), mijn grootste talenten, mijn beste kwaliteiten, ik wil gezien worden als iemand met de volgende waarden. Voorbeelden: · Authentiek, liefdevol -> er zijn, iedere ochtend: ik ben er (voelt lekker) · Integer,oprecht, blijmoedig: beleef ze dagelijks, dankbaar · Onvoorwaardelijk liefdevol anderen begroeten, bejegenen · Liefde geven; maatschappelijk betrokken; goed leven -> delen · Persoonlijk; niet te groot, te abstract, te levenloos, te liefdeloos Bijna altijd mooie /verheven woorden; nodig om te herprogrammeren/vervolgstappen op te baseren. Waar ben je op uit? (Wat is je visie) Een beeld of verwachting van onze toekomst. We creëren elkaars wereld, ieder vanuit zijn of haar eigen rol. Een creërende overtuiging: we zijn eenvoudig in staat alle grote problemen van de wereld op te lossen.

Er wordt opgemerkt dat er gevaren aan verbonden zijn. Een van de universele waarden van de mens is anderen niet schaden. Moeten we die niet toevoegen als laatste stap? BWM3: Zie het verloop van deze workshop als je eigen leven. Turbulentie/interventies van buiten. Eigen plek innemen. Wat is belangrijk voor me. Wat komt er op je pad. Belangrijk is wij creëren samen wat er vanavond gebeurt. Even stilstaan bij jezelf. Waarvoor kwam je hier ook al weer. Hoe ga je luisteren, ga je interveniëren? Of richt je op een goede verslaglegging? ;-) Doel HB: Ons laten ervaren wat in het boek is beschreven · Als iets niet lukt · Je wilt voor iets gaan · Als je niet weet welke stappen je moet nemen · Ga uit van jouw waarden. Ga dan door. Zorg voor jezelf; een ander doet het niet voor je. Hoe transformeren we ons gedrag?

Transformatie = Fundamenteel Veranderen (Rups ->Vlinder) Succesvol veranderen · Kijk naar je gedrag · Sleutel: veranderen van je gewoontegedrag · Veranderen vraagt aandacht,energie,tijd Matrix: difference between knowing the path and walking the path. Omgeving betrekken in dit proces is belangrijk. (dat doen we door de oefeningen) BWM4 Oefening voor gedragsverandering Wie heeft zijn waarden als uitgangspunt genomen? Wie heeft tijdens het heerlijke dinnerbuffet nagedacht waar hij op uit is? Als je dat niet doet dan ben je fragmentarisch bezig. Gedrag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Waarden/visie zijn van belang. Beperkende overtuiging- ja maar … omzetten naar creërende overtuiging Ja, en …….. Veel aandacht aan geven, anders steekt het onverwachts weer de kop op. Door een van de deelnemers uitgesproken gedrag en de gewenste verandering daarin: ik wil de baas zijn, mensen zijn niet goed genoeg -> ik ontvang (helaas onvolledig) Creatieproces Nieuw gedrag tot stand brengen is een creatieproces via de stappen van ervaring, verlangen (bron naar verandering van de ziel), bewustzijn, waardevorming, intentie, manifestatie, handelen.

Individuele ziel is deel van collectieve bewustzijn Individueel iets positiefs doen heeft invloed op het geheel Als we dat allemaal doen, wat een impact …. Een mooi voorbeeld van bewustzijn werd gegeven door de Belgische vrienden. Struisvogel is een dom beest. Is niet rechtstreeks te benaderen, maar wel op collectief bewustzijnsniveau; contact maken door te focussen op de ruimte tussen de vogels. Visie uiten (in de wereld brengen) · Veranderen begint met een krachtige intentie · Deze intentie is de verwoording van een nieuwe werkelijkheid · Door de intentie geïnspireerd uit te spreken creëer je · Geïnspireerde creatie = VOELEN (intensiteit zoals bij gevoel van verliefdheid) Wachter op de drempel (verhaal Kafka) · Weerhouden ons om de weg te volgen die voor ons ligt. · Onzekerheid, angst, ongeloof, luiheid, denken, ervaring. · We hebben allemaal wachters staan. Je kunt ze niet ontkennen. · In de ogen kijken en toch de stap zetten! De weg kwijtraken (rechts op het plaatje) · Als dat gebeurt, dan ga je uit je gevoel (passie, hart) · In organisaties: langzaam sterven, concentreren op leuke hobbies thuis, maar mensen kwijt voor je organisatie -> herinneren om weg terug te vinden BWM 5 Gewenste Waarde of gedrag bevestigen Oefening. In een actieve zin hardop zeggen, alsof je er al bent. Als je dat doet komen al je wachters naar voren. Voorbeelden: · Ik ben mezelf · Luister, wijs wezen · Ik benader ieder mens respectvol en liefdevol Essentie : gevoelsmatig overdragen om authenticiteit op te roepen bij toehoorders. Dan wordt je geholpen door je omgeving. Als je het eenmaal echt gevoeld hebt, dan vergeet je het niet meer. Fanny: lichaamstaal van de spreker lijkt belangrijker dan de gesproken tekst. Han en Hans bedankt!

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –