Een heerlijke lange zomer is weer voorbij. Vandaag 21 september 2009 begint officieel de Herfst (Meteorologisch op1 september en Astronomisch op 22 september!), we staan aan het begin van weer een nieuw seizoen met paddenstoelen en een kleurrijke natuur. Zo is het ook gesteld met de eerste bijeenkomst van ons aller Spirituele Management Tafel op landgoed de Horst in Driebergen. Het dit seizoen weer goed gekozen thema is “Verbindend Leiderschap” en het belooft een heel inspirerend en afwisselend seizoen te worden als we kijken naar het programma 2009-2010. Ode aan de organisatie.De start was al meteen goed raak met de kleurrijke en bevlogen Adriaan Hoogendijk van het gelijknamige adviesbureau in Houten. De titel van zijn interactieve workshop was: “Hoe ontwikkel je de verbindende leider in jezelf?” Centraal in de workshop stond het gebruik van zijn pas uitgegeven Bezielingsspel en de metafoor die hij in zijn artikel “Het huwelijk van de Keizer en de Keizerin in je leven en loopbaan (uit: Spirit in mens en organisatie, Gelling 2009)” nader toelichtte. Dat laatste gebeurde wel heel letterlijk. Adriaan begon met een korte uitleg over de Keizerin en trok daarbij een geheel Adriaan bedekkende oranje jurk aan met een halsketting. Vervolgens voerde hij de keizer ten tonele in woord en daad, door een eveneens oranje schoudermantel om te slaan en een kroon op zijn hoofd te zetten. Erg sprekend voor zichzelf maar ook heel warm, temeer daar hij er vóór de pauze zo bij bleef lopen (zie de nieuwsbrief van de Spirituele Management Tafel van 30-9-2009 of de website www.smtnederland.nl ) en het een heerlijke nazomerse avond was. Het gaat hier om onze eigen innerlijke keizer en keizerin, of je nu man of vrouw bent. Wie laten we nu het meest aan bod komen en wie het minst? Hoeveel mensen blijven niet steken in de fase van de keizerin en komen daardoor niet toe aan het vormgeven van hun toegevoegde waarde. Of hoeveel mensen zetten niet meteen hun keizer aan het werk zonder te luisteren naar de keizerin, waardoor mogelijk niet de juiste keuzes worden gemaakt en hun talenten onvoldoende tot ontwikkeling kunnen komen? Het huwelijk tussen beiden combineert de zielswijsheid van de keizerin met de wereldwijsheid van de keizer tot een levenswijsheid.Nadat Adriaan had opgeroepen vragen te stellen aan de keizer en/of keizerin, volgde een oefening. In tweetallen gingen we uiteen om bijvoorbeeld te discussiëren over de vraag: Hoe is het met de keizer en keizerin in jou? Na weer een weldadige break met een dito buffet, gingen we verder met uitleg en toepassing van het bezielingsspel. Het doel van het spel is het overbruggen van innerlijke hindernissen en het daardoor vrijer kunnen vormgeven van verlangens en levenskwaliteiten met meer bezieling in leven en werk als resultaat. In een aantal stappen wordt gekomen van een innerlijk verlangen totde kernaspecten die jou het meeste aanspreken. Het gaat hier om ontwikkelingsvragen als: Hoe laat ik de verbindend leider in mijzelf toe, Hoe laat ik de keizer en keizerin mijzelf toe, wat heb ik nodig om…..? Herkenning en erkenning van je eigen innerlijk verlangen, immers zorg eerst voor jezelf om daarna een ander te kunnen helpen. Bij het bezielingsspel wordt een 88-vragenlijst gehanteerd, met vragen over de kern-aspecten, vuur-aspecten, lucht-aspecten, water-aspecten en aarde-aspecten van zowel de innerlijke keizer als de innerlijke keizerin. Vervolgens ook nog de hindernissen/schaduw-aspecten van beiden. Analyse geeft zicht op de vraag wie meer of minder moet worden toegelaten. Het resultaat van de afzonderlijke stappen wordt in een kleurrijk schema ingevuld. De tussenresultaten worden in twee- of drietallen besproken en toegelicht.Uiteindelijk raadt Adriaan iedereen aan om één week lang, iedere dag 5 minuten naar het eigen notatieschema te kijken. Hoewel je het bezielingsspel zelfstandig kunt spelen gelet op de uitgebreide handleiding, lijkt het mij toch raadzaam om er een coach bij te betrekken om je via vraagstelling te begeleiden en een optimaal resultaat te behalen.Ik moet niet vergeten te vermelden dat Hans Brouwer ons tussendoor nog het fenomeen Spirit dating uitlegde. Bij Spirit dating gaat het om in één minuut aan te geven wat je zou kunnen betekenen voor een ander of jouw specifieke kennis en kwaliteit wellicht interessant is voor een ander. Uitgangspunt is wel dat het zakelijke karakter hierbij van ondergeschikt belang dient te zijn. Zinzeilen of andere themareizen, het fenomeen 2012 en de sjamaan in jezelf zijn een greep uit de spontane één-minuut uittingen. Het was weer een inspirerende bijeenkomst.Bijgewoond en geschreven door: Manfred J.L. Albersen

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –