Een inspirerend begin. Ik kom binnen, krijg een plastic zak aangereikt en vraag me af wat ik daar nou mee moet.  Ineke Rabbering leest een levendig verhaal voor en wij, het publiek, ondertitelen het met zee en windgeluiden. Even waan ik mij in een hoorspel van oudsher. De ritselende plastic zakjes veroorzaken zeegeluiden en ons stemgeluid de wind, wat een verrassend spektakel produceert, een klap, mijn buurman creëert een donderslag door zijn plastic zak te laten exploderen,  een plotse manier om het aanwezige spanningsveld te doorbreken en ons gewaar maakt dat we deze middag samen komen in een veld van aandacht voor ontwikkeling. Een goed geplande actie om ons luisteraars voor te bereiden op spreker Theo Buijsrogge.

Theo geeft ons vandaag een impressie van zijn boek Succeskompas, waar het mij al onmiddellijk duidelijk wordt, dat hij een slag slaat naar het orde brengen en verbindingen legt tussen verschillende actuele ontwikkelingen op gebied van spiritualiteit, filosofie en persoonlijke ontwikkeling  en wat dit praktisch betekent voor ons, onze doelen en onze werkomgeving. Een groot perspectief schetst hij op het ontstaan van het universum, haar essentie en wat de essentie van ons mensen is. We zijn ten diepste energie met een bepaalde frequentie. Hij maakt in zijn betoog onder andere gebruik van Kwantumfysica, Non-dualiteit, elementen van The Secret,  the Power of Now en onze Chakra’s . Ook de duiding van ontwikkelingsstadia via Spiral Dynamics, wat een integraal beeld geeft op ontwikkeling van cultuur door verschillende stadia en het mij nog onbekende Michael systeem, waar vanuit de ontwikkelingsfase van de individuele ziel wordt gekeken, wordt belicht.

Het voelt voor velen uitdagend om zo een groot spectrum van inzichten en invalshoeken in korte tijd op ervaringsniveau te bevatten. Door  oefeningen te doen, die illustreren wat bedoelt wordt, begint er in het publiek, van circa 25 mensen meer te resoneren.  Zeker als we op praktisch niveau worden gevraagd onze kwelgeesten te benoemen en te begrijpen wat hun functie is, wordt het duidelijk dat we werken met diepe structuren in bewustzijn. Die onder ogen komen geeft inzicht om te begrijpen waarom we sommige uitdagingen steeds weer tegenkomen. In de pauze, onder het genot van een wederom heerlijke vegetarische maaltijd, wordt ons gevraagd het over onze kwelgeesten te hebben, hoe we daar mee om gaan en wat ze betekenen. Een levendige discussie, openbaring vanuit objectieve eerlijkheid schept een prettige openheid die ons deelnemers op een diepere plek samenbrengt.  Na de pauze wordt het tijd voor de volgende stap, hoe werkt het Succeskompas.

Het Succeskompas illustreert en daagt je uit om je missie, je doel, je talenten en je waarden expliciet te maken, zodat je een gerichtheid kan gaan belichamen die ons levensdoel duidelijker maken en richting geven. Volgens Theo zijn we hier om het (hoger) Zelf te evolueren en te leren, waarin het om de reis gaat en niet om het doel op zich. Door te zien dat we vaak niet echt weten waar we naar verlangen en wat ons werkelijke doel is, gaan onze acties, gedachten, handelen, wat we uitdrukken alle kanten op en zijn we niet in lijn met onze levensmissie. Als we nu weten wat we verlangen en wat ons levensdoel is, kunnen we hier een eenduidigheid in ontwikkelen die kracht en richting uitdrukt.

De praktijkcasus.
Niet geheel ondoordacht hebben we het Succeskompas vervolgens gericht op het SMT zelf om in kaart te brengen wat haar waarden zijn, haar talenten en haar doel om haar missie meer expliciet te maken. In 3 groepen hebben we gestructureerd gewerkt om dit duidelijk te maken. Een verrassend interessant proces. Meer dan ingaan op het inhoudelijke resultaat is het misschien goed te benoemen dat ik me gewaar wordt, dat mensen, systemen en organisaties het uitdagend vinden zichzelf te kennen, het individuele en collectieve ego schijnt graag een irrationele barrière op te werpen om dat wat waar is te zien, maar dat de bevrijding en mogelijkheden pas zichtbaar worden als we bereid zijn een zo eerlijk mogelijk en objectief beeld te krijgen hoe we er nu werkelijk voor staan. Pas dan is de volgende Bewuste stap mogelijk. Het SMT kan met dit onderzoek gerichter vooruit!

Op gepaste wijze, met een prachtig boek en soortgelijk boeket is Theo, en alle medewerkers voor het mogelijk maken van deze avond, bedankt en is er nog kort gesproken over de veranderingen binnen de organisatie van het SMT. Al met al een mooie avond met werkelijke ontwikkeling en verdieping.
Tot de volgende tafel…..

Hans van Dalsum
Spiritueel Trainer & levenscoach

www.enlightennext.nllink bij deze presentatie: www.succeskompas.nl

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Hans,
    Wat een mooie impressie. Ik heb er ook van genoten, het is altijd mooi te zien welke resultaten er uit zo'n groep komen.
    Mensen die het hebben gemist nodig ik van harte uit voor de workshops Ontdek je eigen Succeskompas die ik organiseer. Die duren een hele dag, zodat we dan nog meer in praktijk kunnen brengen. Kijk daarvoor op www.succeskompas.nl.
    Succes en groeten,
    Theo
This reply was deleted.