StandingWomen

StandingWomen.org nodigt ons uit onze creatieve kracht  geconcentreerd in te zetten op 8 mei om 13.00-13.05 uur, om grespect te geven op Moederdag aan wat werkelijk alle moeders ter aarde wensen. Regio Zwolle staat bv. 5 minuten bij de glazen engel op de grote markt. Wie beseft dat de tijd voor diep respect voor het vrouwelijke nu zijn werk gaat doen in het creatieveld: welkom! Doe mee!HartegroetCharlotte

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –