SON Netwerkbijeenkomst: 17 februari 2020

‘Start met jezelf’
Deze belevingsworkshop wordt verzorgd door Monique Willemsen en John Schmeitz.
https://sites.google.com/view/time2create/homepage

Vanaf 13.30 verzamelden zich de eerste deelnemers. Het is een beetje zoeken, omdat de Tuinzaal en haar omgeving verbouwd worden. Het geluid van hamerboren dringt door tot een groot deel van het gebouw. In de vertrouwde koffiekamer worden we verwezen naar de Patiozaal aan de andere kant van het gebouw. Op zoek naar de Patiozaal komen de verschillende deelnemers elkaar al tegen. Voor diegene die vroeg zijn is er ruimte om even te netwerken en daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Tegen 14.00 uur neemt ieder plaats in de Patiozaal.
Theo Buijsrogge heet iedereen welkom en opent de bijeenkomst op gebruikelijke wijze door in de kring elkaar de hand te geven en vraagt eenieder het contact met de buitenwereld te staken en het hier en nu aanwezig te zijn, waarna hij woord en daad in vertrouwen overdraagt aan Monique en John.

Monique en John stellen zich voor en vertellen dat deze Workshop voornamelijk zal gaan over gevoel en verstand en de samenwerking daartussen. John heeft een achtergrond waarbij verstand de overhand had en Monique komt meer uit een gevoelsomgeving. Samen zijn zij mooie aanvullende waarden van elkaar, vandaar de mooie samenwerking tussen deze twee.

Wie ben ik, en Ken Uzelve worden als belangrijke factoren naar voren gebracht.
We beginnen met een mooie door John geleide meditatie die ons elke stap dieper brengt en uiteindelijk leidt tot een Alpha staat van zijn. Heel bijzonder om te voelen hoe John dit zo diep voor elkaar krijgt.

Monique verteld ons over de twee verschillende werelden, de wereld buiten ons en de wereld binnenin onszelf. Wat voor invloed heeft onze omgeving daarop, en welke omgeving kies ik in het systeem. En welke hulpmiddelen kun je gebruiken om naar binnen te gaan. Hierop volgt een mooie oefening om het zelf te beleven en vooral te voelen.
We gaan willekeurig door de zaal lopen met het verzoek alleen naar je voeten te kijken.
Daarna gaan we wederom door de zaal lopen met de opdracht rond te kijken. De derde opdracht is om rond te lopen en elkaar kortstondig terwijl je doorloopt even aan te kijken.
Het laatste verzoek is om iemand die dicht bij je staat een minuutje in de ogen aan te kijken.
De reactie hierop zijn heel divers, maar het komt er toch in het algemeen op neer, dat iedereen ervaart dat het duidelijk wordt dat je eerst voelt en het daarna direct door je verstand wordt becommentarieerd, waardoor je niet altijd doet wat je gevoel je aangeeft.
Best moeilijk om contact te houden met jezelf en als je gaat voelen tegelijk met de ander.

Er worden nog veel meer oefeningen gedaan, dat wordt te veel om allemaal te omschrijven. Een korte impressie:
Wat trilling en geluid met je doet, de klank die het beste bij jou past, voel de resonantie in je lijf. Wat woorden met ons kunnen doen en onze reactie daarop. En voor Monique en John belangrijke trias: Passie, Intentie en Timing.

Om 17.00 uur werd de dag door Theo wederom in een kring afgesloten, nadat er gevraagd werd wie er een volgende sessie zou willen leiden en wie er behoefte heeft aan carpoolen.
Niemand heeft zich (nog) aangemeld om de volgende sessie te verzorgen. Voor carpoolen was geen behoefte.

Al met al een zeer geslaagde dag, waarin persoonlijke grenzen zijn verlegd, nieuwe contacten tot stand zijn gekomen en deelnemers met een sterker gevoel huiswaarts gingen.

SON Spiritueel Ondernemers Netwerk
Organisatie Theo Buijsrogge
Plaats van samenkomst:
Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven
Notulist: Robert Jan de Roo www.helderspiritueelinzicht.nl

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –