Zoals iedere keer, vond ook dit keer de bijeenkomst plaats in het prachtige klooster in Werkhoven. Een prachtige plek, waar rust en aandacht je verwelkomen. In deze mooie setting verzorgde Suzanne Meijroos een workshop onder de titel ‘in de flow van bewust creatie’.

 

Suzanne opende de middag met aan te geven dat zij zeker niet alle antwoorden heeft op de vraag hoe je in deze flow kunt komen en nodigde iedereen uit om zijn/haar inzichten te delen met de groep om zo een beeld te krijgen van de veelheid aan gezichtspunten over dit onderwerp. Opvallend was dat bijna 80% van de ongeveer 40 aanwezigen nog nooit eerder aan een workshop van het Spirituele Ondernemers Netwerk had deelgenomen.

Suzanne brak vervolgens het ijs door haar eigen bewogen levensverhaal met ons te delen. Het liet zien hoe mooi het is als iemand in staat is om echt vanuit kwetsbaarheid zichzelf te zijn.

Daarna deelde ze één van haar succesverhalen vanuit het maken van een lijst met wensen voor de toekomst met de groep en vroeg ons hoe een ieder van ons de verbinding met innerlijk weten, intuïtie of inspiratie maakt. Een scala aan mogelijkheden werden genoemd, een aantal mij minder bekend, zoals: minder snel leven, discipline beoefenen en opruimen.

 

De eerste echte oefening was speels en verbazingwekkend tegelijkertijd: zoek naar raakvlakken met één ander persoon en vier ieder gevonden overeenkomst met de ander op een leuke manier, waarbij je steeds een andere manier dient te bedenken. Voor mij was het verbazend om te merken hoeveel overeenkomsten er met de persoon tegenover mij waren, zelfs als ik dingen koos waarvan ik dacht toch echt wel een eenling in te zijn.

 

Er volgde toen nog twee oefeningen, beide over het maken van een beeld, zowel zintuigelijk als visueel en gevoelsmatig over een bepaalde situatie. Eerst was de vraag: kies een moment waarop je echt succesvol was en maak het beeld daarvan zo volledig mogelijk. En daarna bij de vraag ‘wat houd mij tegen om dit niet voortdurend te ervaren’ Zoals te verwachten, waren de uitkomsten van de beide oefeningen heel verschillend, maar in beide gevallen zeer inzicht gevend. Voor mij was het belangrijkste om te gaan inzien dat als ik het ‘beeld’ van een succes meeneem naar een andere, veel minder succesvolle, situatie, dat deze als vanzelf lichter, meer uitnodigend en zelf succesvol gaat voelen, zonder dat ik iets hoef te doen..

De middag werd afgesloten met een uitwisseling over de maakbaarheid van het bestaan, het positieve van weerstand en hoe het universum soms hele andere plannen kan hebben dan wij ons voorstellen.

 

Een mooie en waardevolle ervaring, Dank Suzanne voor je open en kwetsbare opstelling, Theo voor het organiseren en alle deelnemers voor hun aanwezigheid waardoor een prachtige sfeer heeft kunnen ontstaan.

En, bijna vergeten, geef jezelf, net als wij elkaar geven, een heel hard applaus voor het werk dat je verzet om de wereld mooier, lichter en liefdevoller te maken!

Je hebt wat gemist als je er niet bij was, dus je weet wat je volgende keer te doen staat.

 

Harte groet,

Jeroen

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –