SON Netwerkbijeenkomst: 23 september 2019

Comfortabel uit je comfort zone met stembevrijding.
Trainer: Jacky Peeters van atelier Laluna met assistentie van haar partner Jan Boelaard.

Om 13.30 verzamelden zich de eerste deelnemers in de Woonkamer van Conferentiecentrum Samaya. Altijd weer een verrassing wat een mooie mensen je hier ontmoet. Na wat kennisgemaakt te hebben blijkt het gezelschap uit wel heel moedige mensen te bestaan. Waarom? Omdat er gesproken werd over het ongemak en een gevoel van onbehagen wat zich onderweg hiernaartoe af ging spelen, wetende dat je hier vanmiddag stappen kunt zetten door uit je comfortzone te gaan.
Klokslag 14.00 uur neemt ieder plaats in de Tuinzaal.


Zoals zo vaak als Theo Buijsrogge iets organiseert klaart het weer onverwacht op en schijnt het zonnetje door de ramen van de rustgevende Tuinzaal waardoor de ramen deels geopend konden worden. Theo Buijsrogge opent de bijeenkomst op gebruikelijke wijze door in de kring elkaar de hand te geven en vraagt een ieder het contact met de buitenwereld te staken en het hier en nu aanwezig te zijn, waarna hij het woord en de daad in vertrouwen overdraagt aan Jacky.


Jacky laat er geen gras over groeien en steekt direct van wal. De eerste oefeningen worden ingezet: onderkaak loslaten, mond open en maar zien wat er voor geluid uitkomt na een diepe inademing op de uitademing. Het maakt niet uit of het mooi of lelijk klinkt. Deze oefeningen zijn gericht op het vrij en losmaken van het lichaam en de stem. Het duurt niet lang of we lopen allemaal door de zaal te stampen en te schreeuwen. Ook wordt er met behulp van elkaar het lichaam en de stem nog even losgeslagen, dat klinkt heftig maar werd liefdevol door iedereen gedaan. Mooi ook wat er dan al ervaren wordt van wat er allemaal in je lichaam en geest afspeelt.

Na zeg maar de warming up waarin de vestjes, colbertjes en truien aan de kant gegooid werden staan we wederom in de kring en worden we uitgenodigd onze eigen naam te zingen, ieder op zijn manier en op zijn beurt de kring rond. Als iemand zijn of haar naam heeft uitgezongen wordt het door de hele groep herhaalt inclusief de bewegingen die je erbij hebt gemaakt. Dit wordt herhaald en een steeds krachtiger geluid wordt voortgebracht.

Deze sessie wordt herhaald, maar dan met je bedrijfsnaam. Bij elke deelnemer gebeurt er wel iets na het uitzingen hiervan. Als je het zelf nog niet voldoende vindt kreeg je de mogelijkheid aangeboden in de kring nog een keer te oefenen totdat het zeg maar in je hele lijf beklijft. Een krachtig instrument is dat het ook weer door de hele groep de uitgezongen werd tekst herhaalt. Je merkt hierbij dat deelnemers echte stappen zetten, ieder op zijn of haar niveau. De sfeer van veiligheid en betrokkenheid van de andere deelnemers gaf daar goed de ruimte voor.

Er wordt tussen de verschillende sessies voldoende ruimte gegeven om vragen te stellen. Hier wordt ook goed gebruik van gemaakt waarin deelnemers hun emoties konden verwoorden en ook direct de ruimte kregen om het in de kring te uiten, waardoor het in kracht kon worden omgezet.

Een van de laatste oefening werd in koppeltjes van twee gedaan, zittend tegenover elkaar. Hier werd je uitgenodigd om eerst vijf minuten je eigen geluid te laten horen, dan de ander vijf minuten en daarna beide tegenover elkaar. Inmiddels was iedereen zo in hun stem opgewarmd dat het moeilijk was je eigen stem nog te herkennen. Sommige gingen nog even in de veilige modus door hun ogen dicht te houden. Maar dat had Jacky direct in de gaten. Met open ogen en je eigen klank de wereld in.

17.00 uur werd de dag door Theo wederom in een kring afgesloten, nadat er gevraagd werd wie er een volgende sessie zou willen leiden, wie er nog behoefte heeft aan carpoolen.
Mertine Middelkoop van Mercademy heeft zich aangemeld om de volgende sessie te verzorgen, de titel hiervan is nog onbekend. Voor carpoolen was geen behoefte.

Al met al een zeer geslaagde dag, waarin persoonlijke grenzen zijn verlegd, nieuwe contacten tot stand zijn gekomen en deelnemers een stem hebben gekregen.

SON Spiritueel Ondernemers Netwerk
Organisatie Theo Buijsrogge

Plaats van samenkomst:
Conferentiecentrum Samaya te Werkhoven

Notulist: Robert Jan de Roo   www.helderspiritueelinzicht.nl

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –