Onder begeleiding van Mike Bais gingen we met zo'n 20 deelnemers praktisch aan de slag met onze creativiteit. Mike legde ons uit, dat creativiteit niet alleen iets is wat ons toevalt en dat het veel meer is dan zomaar een spontaan proces. Het is iets dat we als mens bewust kunnen maken in onszelf en dat we kunnen genereren door principes van chaos en orde bewust te ervaren. Mike baseert dit op oud esoterische kabbalistische wijsheden, die door de tijd heen nog immer inspireren en instrueren. Vijf aspecten zijn daarbij van belang:

[1] Waar je bent is Wie je bent: plaatsbepaling en het zelf daarin is de eerste voorwaarden voor creatie.

[2] De aanschouwer is het potentiele beging van ieder creatief proces. Wees bewust van je observatie.

[3] Orde en Chaos zijn beiden onontbeerlijk voor het creatieve proces.

[4] Het zijn een ruimte en ontvankelijk te zijn voor inspiratie is een voorwaarde voor creativiteit.

[5] De kracht van de verbeelding is een scheppende kracht.

Aan het einde van de workshop was er ruimte voor muziek en dans, waarbij Mike Bais de Indiaanse dwarsfluit en Henri Surquin de djembe bespeelde. In de spontane creatie van muziek en dans volgde de muziek de beweging en vice versa. Afwisselend leidend en volgend, als een natuurlijk proces dat stroomt vanuit een eindeloze bron.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –