In deze ervaringsgerichte workshop draaide het om het aanwezig zijn, bij jezelf en bij wat er gebeurde tijdens de oefeningen. Bij iedere oefening werd gevraagd om te reflecteren op wat er bij jezelf gebeurde, welke gedachten je had en wat dat met je deed en hoe je dat in de dagelijkse praktijk zou kunnen gebruiken.  Na afloop werd er in de kring gedeeld.

Na een korte meditatie om te “landen” kregen we per tweetal een stuk draad en de opdracht om daar met een aantal anderen een ster mee te vormen.  Vervolgens gingen we een aantal dingen doen die ertoe leidden dat het behoorlijk in de knoop kwam te zitten. Vervolgens moesten we de draden  als groep zo snel mogelijk weer ontwarren.  Deze oefening deden we twee keer, de eerste keer mocht er gepraat worden, de tweede keer niet. Zonder praten ging het ontwarren eigenlijk veel sneller…

Verklaringen daarvoor uit de sharing: in stilte ben je meer in het moment aanwezig, ontstaat er meer  verbinding en wordt de beweging meer ontspannen en speelser. Voor de dagelijkse praktijk zou je dit kunnen oproepen door minder reactief, meer proactief te zijn, het resultaat los te laten, het gevoel van verantwoordelijkheid voor het geheel loslaten, alleen focussen op je eigen “touwtje”, en door de stilte mee te nemen.

In een andere set oefeningen ging je steeds vanuit een gevoel van presence bij jezelf contact maken met een ander. Eerst door kort “hoi” te zeggen en dan weer door te lopen, daarna door tegenover iemand te gaan staan en elkaar aan te kijken en ten slotte door langzaam naar iemand toe lopen en voelen wat er gebeurde tussen jou en de ander en dan weer terug naar jezelf gaan. Je moest daarbij alleen rekening houden met jezelf. Dat leverde aan het eind nog een leuke discussie op, want er is toch altijd een wisselwerking en de vraag is of je die uit kan zetten.

De belangrijkste bevindingen van deze middag waren dat zulke simpele oefeningen  heel wat teweeg kunnen brengen en dat je door aanwezig te zijn beter kunt ervaren wat er gebeurt. Bijvoorbeeld of je afhaakt, weerstand tegenkomt of een oordeel hebt.  Door aanwezig te zijn kun je alle gevoelens, zowel de positieve als de negatieve, en wat daarbij hoort vertragen. Je creëert daardoor meer tijd om een keuze te maken over je gedrag.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –