Mijn eerste reactie bij de aankondiging:

‘Verbinden vanuit essentie’, wauw, wat een titel. Prachtiger kan het toch niet? Maar wat een hoge doelstelling! Is dat in zo een workshop wel waar te maken?

 

De aankondiging van Theo maakte mij verder  geïnteresseerd:

 ‘Arno Ramakers laat ons dan ervaren hoe we vanuit essentie kunnen verbinden met anderen in ons leven en werk. Ik heb jaren terug ooit een avond van de vereniging van interim managers bijgewoond die werd geleid door Arno. Daar heb ik op treffende wijze het in en uit verbinding zijn ervaren en diverse waardevolle tools geleerd die ik succesvol in mijn coachings toepas. Ik was blij verrast toen hij zich ooit ook bij het Spiritueel Ondernemers Netwerk aansloot en heb me toen al voorgenomen om hem eens op de netwerkbijeenkomst uit te nodigen.’

 

Wat mij betreft werd dat veel meer dan waar gemaakt. Het werd een fundamentele ontmoeting, ont-moeten,waarbij haarfijn aan de hand van op zich heel eenvoudige oefeningen stap voor stap samen de diepte in gegaan werd, via 'doen' stap voor stap verder, naar ‘zijn’. Dan gaat het niet meer om nuttige tools, maar om de zijnswijze waarop wij onszelf en onze tools inzetten. De kracht van de stilte, ‘gedeelde’ stilte ook,  alle woorden ver voorbij.

 

Daar aangekomen kregen wij een voor een een warme hand aangereikt, een blik omheen de kring, geen oeverloze uitleg, gewoon 6 oefeningetjes samen doen. Gewijde stilte.

 

De oefeningetjes op zich deden er eigenlijk wat mij betreft niet zozeer toe, alhoewel ze allemaal haarfijn waren uitgekozen en ook haarfijn op elkaar aansloten. Wat de grootste kwaliteit voor mij was  de wijze van aanreiken en duiden van de oefeningen, de wijze van ‘zijn’,van ‘in verbinding zijn’ van Arno met de groep. Het levende voorbeeld: live your talk, be the change you want for the World…

 

De oefeningen die mij nu na 1 week nog het meeste bijstaan:

De eerste,  een oefening  rond  lopen, in 3 fasen: 1  contact maken met elkaar, 2 net geen contact maken, speels contact maken.

Meteen zat ik midden in het subtiele spel tussen ‘zijn’ en/of ‘doen’….

 

Dan in drietallen een vertel- en vooral ook luisteroefening: open staan voor wat de ander zegt,het helemaal binnen laten komen zonder er tussen te komen, er mee je eigen verhaal van te maken. Waarover het ging weet ik al niet meer. Doet er voor mij ook niet toe.

Dan met zijn allen naar buiten in de prachtige zonnetuin: vertel in tweetallen enkele belangrijke momenten uit je leven: ik open mij, leg mijn zielsleven bloot, de ander opent zich ook, ons thema: sta ik open om (aan te) raken en (aan)geraakt te worden.

 

Volgende oefening: geef  schaamteloos kritiek op de ander. De een durfde het niet, de ander gaf schaamteloos afbrekende kritiek, niemand gaf mij schaamteloos positieve feedback (dat had natuurlijk ook gekund!, zoiets als wat vind ik jou een toffe peer, zoiets zeg je normaal toch niet, niet? Of toch? Ik wel!). De les: schaamteloos is okee, maar niet grenzeloos. Schaamteloos in de zin van ‘zonder schaamte’, eerlijk en oprecht, zoals een kind dat doen kan: meneer, wat heb jij een dikke buik (zonder oordeel). zIjn we daar als kind niet te vaak voor op de vingers getikt, voor ons zonder schaamte eerlijk en open te communiceren?

 

Er zaten voor mij alleen maar krachtige  momenten in de opbouw, het geheel klom wat mij betreft  gestaag naar een climax van ‘zijn’.

 Ik ben benieuwd of andere deelnemers hier hun eigen, ongetwijfeld vaak totaal andere beleving van de middag aan willen toevoegen, Wat allicht  een veel beter feitelijk verslag van alle oefeningen kan opleveren....

Verder ben ik ook heel enthousiast over de bijeenkomst zelf: contact maken met nieuwe mensen waarmee je raakvlakken, affiniteit hebt, kunt samenwerken wellicht. Een echte netwerkbijeenkomst dus…. Moet je allemaal minstens toch eens een keertje doen, dat loont echt de moeite.

 

Met dank aan Theo voor de prachtige organisatie en Arno voor het oefenmateriaal en zijn ‘zijn’, en alle deelnemers voor hun aanwezig ‘zijn’.

 

boudewijnmagnus@gmail.com

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk