Wat heeft een onderneming in 2013 nodig?

Beste collega's

 

Wat heeft een onderneming in 2013 nodig?

 

Zelfvertrouwen, innovatieve ideeen, slagkracht, vertrouwen in mensen en doorzettingsvermogen.

Zelfvertrouwen wordt ondermijnd door angst en twijfel. Het is belangrijk dat je in evenwicht bent, in harmonie met jezelf en niet vanuit een paniek handelt.

Innovatieve ideeen ontstaan vooral door ergernis en het absolute vertrouwen dat er een oplossing is. Niet dat die nog moet worden ontwikkeld, Die ligt er al. Kijk alleen maar. Ont-wikkel je waarneming.

Slagkracht is niet met geweld door de porseleinkast lopen maar vooral alert en mindful aanwezig zijn en reageren zodra dat gevraagd wordt, met enthousiasme en doelgericht.

Vertrouwen in mensen kan nog zovaak beschadigd zijn, zonder opnieuw vertrouwen kom je er niet. Elke ondernemer is afhankelijk van vertrouwen en contracten timmeren dat nooit dicht.

Doorzettingsvermogen betekent doelgericht doorgaan. Geen enkele muur is bestand tegen een focusactie van herhaalde kracht. Zoals een druppel een steen uithold.

 

Ondernemers zijn eigenlijk outcast in de maatschappij. De maatschappij (overheid) wil controleerbare werkeenheden en ondernemers zijn ongeleide projectielen. De maatschappij regelt allerlei vangnetten voor werknemers en andere individuen maar voor ondernemers is er zeer weinig. Dat is een onrechtvaardigheid die nu nadrukkelijk zichtbaar is als je de groep van zzp-ers bekijkt. De overheid wil wel de verdiende bijdragen van ondernemers hebben, maar maakt het hen vervolgens alleen maar moeilijk door regelgeving en beperkingen. Innovatie is een kreet die giga geld heeft gekost maar waarvan veel te weinig op de ondernemerswerkvloer is terecht gekomen. Als je praat over graaicultuur dan heeft de overheid al jaren het voorbeeld gegeven. Ambtenaren en ministeries, ontelbare antagonistische overheidsorganen snoepen al jaren van ondernemers. Alle regelgeving is zo tegenstrijdig in zichzelf dat niemand nog wegwijs kan. Eindeloze angst ligt ten grondslag aan die regelgeving en heffingen. En dat is tegenstrijdig met wat ondernemers krachtig kan maken.

 

Spiritualiteit is de bewustwording dat boven en onder verbonden zijn. Dat uit balans zijnde structuren mogen veranderen of verkruimelen. Dat alleen wat in evenwicht is ten goede komt aan iedereen.

Hoe kun je dat bewerkstelligen? Door geweldloos verzet. Het NCW gaat ondernemers niet helpen, dat zijn verstarde ambtelijke structuren. We zullen zelf in verzet moeten komen en niet leunen op verkalkte partijen of koepels. Zelf-management van ook relaties met de overheid. Wij zijn niet de melkkoe van de overheid. Wij zijn de bougie voor de motor van iedereen.

.

 

Groet Pieter de Meijer

PS: Ik coach ondernemers, als ex ondernemer, in spiritualiteit en materie. Harmonie en bewustwording. Dat zorgt voor meer winst, minder personeelskosten. Meer effectiviteit en efficiency.

 

 

 

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk