Beste lezer,

Na een cursus Quantum-Touch wist ik hoe geweldig healing, handopleggen is. En als je om je heen vraagt dan bárst het van de mensen die Reiki of een andere techniek van healing beheersen. Dat zou iedereen eens mogen meemaken.

Enkele weken terug ging ik eens zitten bij de groep van 7 days of inspiration. Veel mensen weten er van: één week met zes themadagen om het ganse land een postieve impuls te geven. Allemaal vrijwilligers en zonder geld. Dinsdag 2 maart 2011 zal Zorg het thema zijn. Nou. Je ziet 'm vast aankomen: Waarom gaan we niet even heel fors uitpakken met alle vormen van handopleggen? Dus dat werd mijn initiatief voor #7di030 (Utrecht).

Waarom doen we niet in het héle land handoplegging? Dus zo ben ik nu contacten aan het leggen door het hele land. Ik vraag trainers, therapeuten en beoefenaars van Reiki, Quantum-Touch, Transhealing en weet-ik-veel of zij willen meedoen.

Concreet zoek ik:
1. Promotie: Wie wil het idee doorgeven? Wie heeft een netwerk met healers/beoefenaars?
2. Initiatiefnemers: Wie zet het in z'n eigen gemeente op? Het kan best dat er nog helemaal geen initiatieven voor 7di zijn in je gemeente. Dat maakt niks uit. En hoe je er een vorm aan geeft, dat handopleggen, dat bepaal je zelf. Mijn eerste idee was een bejaardentehuis. Je kunt ook naar een school gaan of buiten op de markt zitten. Vrijheid blijheid. Kies zelf.
3. Deelnemers: Voor Utrecht zoek ik mensen die met 'mijn groep' mee willen doen en/of denken. En dat geldt ook voor de andere gemeenten natuurlijk.

Uiteindelijk wil ik het hele land overspoelen met positieve ervaring met healing, op een manier waar niemand omheen kan. Een ware energiegolf. Dus wie doet er mee?

Stuur me een bericht als je mee wilt doen of denken. Op Twitter gebruik ik binnenkort #7diHealing

Hartelijke groet uit zonnig Zuilen,
Hendrick Smit


You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –