All Discussions (319)

Sort by

Partij voor Mens en Spirit (MenS)

Terugkijkend op 2009 stel ik vast dat er nog steeds veel individualisme is en weinig verbondenheid met anderen. Als iedereen zich zou realiseren dat we allen verbonden zijn, dan zou de wereld er veel beter voor staan. Een goed voorbeeld is de klimaat

Read more…
0 Replies