Boek: Jouw onderneming, een ontdekkingsreis

‘Jouw onderneming, een ontdekkingsreis’ is een klein maar krachtig boekje voor (startende) ondernemers die hun onderneming bewust willen ontwikkelen door het toepassen van essentiële spirituele inzichten en vaardigheden.

Veel adviezen voor ondernemers zijn van zakelijke aard. Vaak gaat het over financië4554203285?profile=originaln, marketing en sociale media. In ‘Jouw onderneming, een ontdekkingsreis’ belicht ondernemer Bert-Jan Wiegeraad een heel ander terrein waar mogelijk nog veel meer ‘winst’ valt te behalen dan alle eerder genoemde terreinen.

De auteur is eigenaar en ontwikkelaar van een landelijk bekend boekhoudpakket voor zzp-ers en geeft als zodanig veel ondernemers dagelijks financiële adviezen. In dit boekje neemt hij de ondernemende lezer echter mee naar de wereld van spirituele principes en vaardigheden. Met praktische voorbeelden wordt de werking van deze principes en wetmatigheden geïllustreerd en tastbaar gemaakt.

Met dit kleine maar krachtige boekje brengt de auteur essentiële kennis die zo oud is als de mensheid naar de ondernemer van vandaag.

https://www.iriae.nl/

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –