Iconen van de Geest

Iconen van de Geest - Over de Stoorzenders van de Vrije Wil is een rationeel onderzoek naar de mogelijkheden van de vrije wil.Kunnen onze gedachten realiteit worden? Of sterker nog, kunnen we met onze gedachten de wereld scheppen die we voor ogen hebben? Op het eerste zicht lijkt dit gegeven wel de premisse voor een of andere science fiction-film, maar vanuit wetenschappelijke hoek gaan er vandaag de dag heel andere stemmen op: bewustzijn organiseert stof - dat bewijst de quantum-mechanica. En deze ontdekking blijkt helemaal niet zo revolutionair of wereldschokkend. Wie enige kennis heeft van de metafysica (meta=voorbij, fysica= materiële wereld) weet immers allang dat het geestelijk aspect van onze existentie over vrije wil beschikt.Mind over matter...Meer info?Piet van Cauwenberghinfo@pietvancauwenbergh.euwww.pietvancauwenbergh.eu

image.jpg

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

 • Dag Gerda Maria,

  Ook jij bedankt voor je interesse en vriendelijke woorden.

  Misschien tot binnenkort...

  Hartelijke groeten,

  Piet
 • Lieve Piet,

  Bedankt voor de snelle respons met extra info.

  Ik had na het lezen van jouw aanbeveling op bijgevoegde site gekeken en daar las ik dat het boek nog niet verkrijgbaar was. Ook op jouw website las ik dat het boek nog in opbouw is, vandaar mijn eerdere reactie over het boek zelf.

  http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=912249

  Verder heeft jouw antwoord inderdaad nog meer duidelijk verschaft, waarvoor nogmaals Dank!

  Ik zal zo dadelijk gebruik maken van de door Jou aangereikte links.

  Bij deze wens ik Jou heel veel Succes bij de verkoop van het boek én bij alle activiteiten die hieruit voortvloeien.

  En wie weet kunnen/mogen wij jou op een dag een Warm Welkom Wensen omdat Jij hier in het zonnige zuiden een lezing of work-shop komt geven?!

  Je weet maar nooit waar jouw/onze wonderlijke transformatie-gedachten-krachten ons kunnen/zullen brengen hé ;-)

  Moest ik na verloop van tijd nog vragen hebben omtrent hetgeen jij met ons deelt dan weet ik jou zeker te vinden.

  Bedankt voor Alles en tot...

  Liefs, Succes en Mega Big Smile van me

  Gerda Maria

 • Hoi Gerda,

  Bedankt voor lieve en inspirerende mail.

  Het boek Iconen van de Geest is inmiddels verkrijgbaar in iedere webwinkel. Hier zijn alvast twee links:

  http://www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/Iconen%2Bvan%2Bde...

  http://www.era-nova.nl/?page=9&lang=NL&search=Iconen+van+de...

  In het boek focus ik me o.a. op de de aard van onze gedachten, en hoe die gedachten (iconen) een stoorzender worden voor de vrije wil - datgene waar we een oordeel over vormen (dus wat we bepalen als 'goed' of 'slecht') is precies de realiteit die we versterken en in stand houden. Zolang er weerstand is, is er lijden en pijn. De rigiditeit van onze gedachten is dan ook de ideale voedingsbodem voor die weerstand. Slechts door inzichten te verwerven in de aard van onze gedachten - gedachten verdelen de mens in het 'ik' en het 'niet-ik' - kunnen we, enerzijds, de stoorzenders van de vrije wil een halt toeroepen en, anderzijds, ons lijden verzachten en zelfs uitroeien. Oordelen over onze toestand - dat-wat-is - is verzet en weerstand. Slechts als de mens is gestopt met vergelijken en zijn huidige levenssituatie aanvaardt zoals ze is, kan er sprake zijn van vrije wil. In die zin is het hele 'verlichtingsproces' - ik noem het louter een transformatie van bewustzijn - niets meer dan het leren nee-zeggen tegen de dualistische werking van de geest. Tijdens die eerste fase, die ik de Grote Loutering noem, leren we eenvoudig onze gedachten op een neutrale manier waarnemen en onze staan van zijn (hoe slecht of goed dat dan ook moge zijn) aanvaarden zoals ze is. Al mijn workshops en presentaties zijn op dit principe gebaseerd (zie www.pietvancauwenbergh.eu).

  Persoonlijk denk ik dat we het ons allemaal soms te moeilijk maken. We zoeken naar zaken (of doelen) die er niet zijn of houden ons bezig met concepten die die zo transcendent en ongrijpbaar zijn dat we eenvoudigweg vergeten te leven. Wat is het leven anders dan het leven zélf? Zijn het niet de noten in een symfonie die de compositie maken? En wat zijn die 'noten' anders dan de keuzes die we in het leven maken - van geboorte tot dood. Moet de mens niet eerst leren componeren alvorens te willen vluchten uit zijn 'realiteit'? Althans, zo denk ik erover...

  Ik hoop dat ik met dit bondige antwoord iets meer duidelijkheid kon verschaffen. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

  Dikke zoen en misschien tot binnenkort.

  Piet
 • Lieve Pieter,

  Bedankt voor het delen van jouw leerrijke en voor mij uiterst boeiende visie omtrent de transformatieprocessen tussen onzichtbare gedachten en 5-zintuiglijk waarneembare realisaties/realiteit.

  Op mijn unieke wijze ben ik, net als vele anderen, dagelijks bewust bezig met dezelfde materie als Jij.

  Al gaat mijn aandacht steeds bewuster en consequenter uit naar de ware intenties die aan onze gedachten, woorden en daden gelinkt zijn.

  Naar mijn gevoel zijn gedachten en intenties twee gelijkende fenomenen die heel vaak als identiek omschreven of ervaren worden doch mijns inziens verschillen ze qua vibratiepatroon, frequentie of codering.

  Mijns inziens zit er vaak (of misschien wel altijd) een afwijkende transformatie-procedure op de wensrealisatie-lijn vanwege hetgeen wij denken te denken en vanwege hetgeen wij werkelijk/waarachtig denken op basis van onze vaak onbewuste intenties.

  Begrijp je wat ik bedoel?

  Ik ben benieuwd of jij hier in jouw boek ook op ingaat.

  Ik ben ook benieuwd of jij het ervaren van extremen (van welke orde of aard ook) ook reeds als een noodzakelijk fenomeen kan zien/aanvaarden in functie van het kunnen/mogen lokaliseren van het gulden-midden-veld (nulpuntveld?!) en/of in functie van het daadwerkelijk te kunnen/mogen ervaren van een nooit eerder (h)erkende balans via dewelke het ervaren van een haast onbeschrijflijke Rust (onwrikbaar Vertrouwen in wat is zoals het is) en Vrijheid (een haast onbeschrijflijk gevoel van Bevrijding) centraal staan.

  Als ik het goed begrepen heb is jouw boek nog in volle opbouw en zou het eind deze maand klaar zijn?!

  Ik wens er Jou hoe dan ook ontzettend veel plezier en extra inzichten mee want een boek schrijven is niet niks, zeker niet als je je op het terrein durft te begeven waar jij je op focust.

  Dus petje af voor de uitdaging die jij aanneemt!!!

  Mogen de resultaten van dit/jouw bewonderenswaardig initiatief jouw stoutste verwachtingen op extreem welgekomen wijze(n) overtreffen.

  Bedankt voor het publiekelijk delen van Jouw Talenten en Wijsheden!

  Ik zal lang niet de enige zijn die er door geïnspireerd en gemotiveerd geraakt ;-)

  Liefs, Succes en Mega Big Smile van me

  Gerda Maria

This reply was deleted.