Alle informatie Nationale Bostafel uitgebreid te vinden op Linked - In

alle pdf's, gespreksverslagen, uitnodigingen, historie, bosberichten, fotos en presentatie

 

Linked in => profiel Jan Willem Retera, Linked in group -Nationaal bosoverleg, presentatie, Missie en visiestatement

Google => Project Nationale Bostafel, Jan Willem Retera, Nationaal Bosoverleg

 

 

Nationaal Bosoverleg_Algemene informatie_2011v1.pdf

DROOM-gestalte_Nationale Bostafel.pdf

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –