De gevaren van machtsmisbruik

Iedereen heeft te maken met macht en onmacht. Iedereen is weleens in een situatie terecht gekomen waarin hij zelf misbruik maakte van zijn macht of zelf misbruikt werd door de macht die iemand anders of een groep over hem uitoefende.

De meeste mensen zijn opgegroeid bij ouders die met hen omgingen alsof zij beter wisten wat goed is voor hun kinderen en wat zij nodig hebben. Dat begon meestal al op dag één waarin niet gekeken werd naar de behoefte van de baby, maar waar een schema gevolgd werd wanneer een kind te voeden.  De meeste kinderen leren het af om hun eigen behoeften te volgen. Een ouder oefent macht uit over een kind, omdat het niet over de vaardigheden beschikt om zonder dwang, manipulatie of controle met het kind om te gaan. Daaraan kun je zien dat macht voortkomt uit onmacht. Omdat de ouder niet geleerd heeft de eigen behoeften te onderkennen en te communiceren, zal het ook macht uitoefenen over zichzelf in de vorm van het onderdrukken van de eigen gevoelens en behoeften. Daardoor zullen de ouders eerder vanuit normen met hun kinderen omgaan en hen duidelijk maken wat wenselijk gedrag is en wat niet.

De meeste mensen hebben als kind geleerd dat ze beter op een ander kunnen vertrouwen, namelijk eerder op hun ouders of andere volwassenen dan op henzelf. Ze zijn een groter of kleiner deel van hun macht verloren. Omdat ze veelal niet openlijk gebruik konden maken van hun macht, zijn ze op indirecte wijze hun macht blijven uitoefenen, zoals mensen op heel verschillende wijzen anderen voor hun karretje weten te spannen. Vaak niet duidelijk zichtbaar omdat dat niet geaccepteerd werd en zeker niet van meisjes. We hebben geleerd de eigen belangen en behoeften te onderdrukken ten bate van anderen, omdat dat nodig was om te kunnen overleven en om niet buiten de groep te vallen.

De wereld wordt bevolkt door mensen die de macht over zichzelf kwijt geraakt zijn doordat ze hun eigen behoeften zijn gaan onderdrukken. Vaak voelen ze die ook niet meer. Dit geldt eveneens voor  wereldlijke leiders als voor veel spirituele leiders. Ook daarvan zijn velen ver af geraakt van zichzelf. Voor mij lijkt dit steeds extremere vormen aan te nemen in alle lagen van de maatschappij.

Zolang je jezelf onderdrukt, zul je de onderdrukking door anderen minder snel in de gaten hebben. Zolang het nog vertrouwd voor je is dat anderen voor jou bepalen wat goed voor je is, zul je gemakkelijk de macht uit handen geven. Anderen kunnen je alleen maar bang maken voor de duivel, maya enz. als je bang bent voor de duivel (oftewel het kwade) in jezelf. De duivel of maya is niet iets buiten jezelf maar in jezelf. Als je het kwade in jezelf onder ogen hebt gezien, heb je niets meer te vrezen en kun je het buiten jezelf zien bij anderen met mededogen.

Ben je beschadigd door machtsmisbruik in je kindertijd, dan ben je kwetsbaar voor manipulatie. Het verlangen naar heelwording en naar een vervulling van de behoeften die ooit onvervuld zijn gebleven, kunnen maken dat je open staat voor ideologieën die je beloftes doen voor een betere wereld en voor het bereiken van geluk. Dit geldt evenzeer voor organisaties die je rijkdom en aanzien beloven. Sommige (religieuze of spirituele) groeperingen zeggen daarbij bovendien dat je uitverkoren bent, dat je heel speciaal bent en beter bent dan de rest van de wereld. Eindelijk word je erkend! Eindelijk word je gezien in wie je bent. Dat kan je een groot gevoel van macht geven.

Na een tijd aangesloten te zijn geweest bij een groepering of organisatie waar je met hart en ziel in gegaan bent vanwege de ideologie en beloftes die gedaan zijn, kan blijken dat het minder ideologisch was, dan je dacht en ook niet vrij. De organisatiestructuren kunnen gaan knellen. Afhankelijk van je overlevingspatronen kun je daarmee leven of niet. Sommigen kunnen gemakkelijk doorgaan, gewend als ze zijn om zich te willen bewijzen, haantje de voorste te willen zijn en hielen te likken of juist zich te voegen. Ben je daar niet zo goed in dan kan het lastig worden, omdat je minder mee zult tellen. Anderen zullen macht over jou uitoefenen als jij het niet zelf doet.

Besluit je om uit zo’n groep of organisatie te stappen, dan kan dat heel moeilijk zijn, omdat het kan voelen alsof je je familie verlaat of dat je daarmee je enige mogelijkheid tot het bereiken van bevrijding verliest. Je kunt dan behoorlijk gedesillusioneerd zijn, boos en zelfs psychisch ontwricht. Je hebt opnieuw niet gekregen waarnaar je zocht. De onvervulde behoeften zijn nog steeds niet vervuld. Niet door anderen, want dat kan ook niet. Eenmaal buiten de groep kun je boos blijven en de autoriteiten blijven aanklagen als ware het je ouders die hun verantwoordelijkheid niet genomen hebben door jouw behoeften niet te vervullen.

Zolang jij zelf niet je verantwoordelijkheid weet te nemen over je eigen behoeften, zul je dat bij een ander blijven leggen, zul je openlijk of op verborgen wijze eisen dat anderen dat doen, dat anderen voor je willen zorgen. Je zult anderen beschuldigen van de macht die zij uitoefenen en ondertussen zelf ook macht uitoefenen op een manier die niet vrij laat. In elke positie of functie die je bekleedt kun je macht uitoefenen, waarbij het belang is om iets voor jezelf beter te maken. Macht dient veelal om belangrijk te willen zijn, iemand te zijn en controle uit te oefenen. De eigen positie wil je versterken en dat is noodzakelijk voor je en dus onvrij, waardoor het altijd ten koste zal gaan van een ander.

Wil je een andere wereld dan kun je alleen je eigen wereld veranderen, door je bewust te worden van je behoeften en door daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Wil je een vredevolle wereld dan is het zaak dat je niet langer geweld uitoefent naar jezelf en je lichaam en dat je stopt met jezelf te onderdrukken. Als jij vrij bent in het uiten van je gevoelens en emoties, kun je een ander daar ook in laten. Als jij zo vrij bent dat je jouw licht en kracht volledig kan leven, dan sta je daarmee een ander toe om dat ook te doen.

© Wonieka A. Meuter

http://oontwikkelennaarheelzijn.wordpress.com

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

 • Beste Tjaaktje,

  Ik bedoelde het inderdaad anders. Wat ik bedoelde is dat het mij opvalt dat je schrijft over anderen die macht uitoefenen en het daarbij niet over jezelf hebt. Wat ik fijn vind om te lezen daarin is dat je je eigen verantwoordelijkheid wilt nemen in dat gedeelte. 

  Een hartegroet van Wonieka

 • Bedankt voor je antwoord Wonieka!

  Zou je willen uitleggen wat je bedoelt met "dat je vooral schrijft over dat het jou overkomt?"

  Juist de gedachte dat het je overkomt, houdt je namelijk in het systeem van onvrij macht uitoefenen. Maar in het probleem ligt ook het antwoord: zodra je verantwoordelijkheid neemt voor jezelf en je behoeften, dan ben je vrij! Dat is wat ik bedoel.

  Maar misschien bedoel jij het anders?

  Groet van Tjaaktje

 • Graag gedaan!

  Wat mij opvalt is dat je vooral schrijft over dat het jou overkomt. Dat anderen macht uitoefenen over jou. Iedereen oefent macht uit op een onvrije manier. Het is waarschijnlijk één van de lastigste dingen om onder ogen te zien. Controle uitoefenen over anderen en ook over jezelf is ook een vorm van macht uitoefenen, waarin je niet vrij laat. Dat kent subtiele en minder subtiele vormen. 

  Een hartegroet van Wonieka

 • Mooi geschreven! En wat prachtig (ook al voelt het meestal niet zo...) dat wij door onze ouders, wereldlijke en spirituele leiders, groeperingen en ideologieën de kans krijgen om zelf onze verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen behoeften. Keer op keer raken we teleurgesteld en voelen we ons afgewezen door alles en iedereen, waardoor, hoe lang het ook duurt, we uiteindelijk onze eigen aandeel oppakken en echt vrij kunnen zijn. Dankjewel voor dit duidelijke artikel Wonieka!

This reply was deleted.