BIJZONDERE DIALOOGONTMOETINGEN

Ontmoet en ga in gesprek met Jan Bommerez, Eugene Boeldak, Cees Hoogendijk, Joop Kools, Kees Schilder, Kees Voorberg en Joep Wijsbek.

Waarom zijn deze ontmoetingen bijzonder?

   - Bijzonder is het thema van de ontmoetingen. Diapraxis maakt dat de creativiteit vanuit de dialoog omgezet wordt in creaties. Van samenspraak naar samenwerken.

- Het maximaal aantal deelnemers aan deze  Bijzondere Ontmoetingen is 20 personen, zodat iedereen  ruimschoots de gelegenheid heeft met de sprekers zelf en elkaar in dialoog te gaan.

- Alle sprekers hebben hun een specifieke manier gevonden om de dialoog praktisch te maken, op hun eigen bijzondere manier.

- Uit de dialogen van deze ontmoetingsdagen komen weer nieuwe bijzondere inzichten vrij, die weer in de praktijk gebracht kunnen worden.

- Bijzonder is ook de mogelijkheid om met andere deelnemers te kunnen netwerken  en elkaar blijvend te voeden met inzichten en ervaringen.

- Bijzonder mooi is de locatie de Overhorn, waar de ontmoetingen plaatsvinden.Een oase van rust bij het Naarder natuurgebied.

- Bijzonder is de stichting Stop Kindermisbruik (heet nu freeagirl) waar 10 % van uw inschrijfgeld naar toe gaat ter ondersteuning van hun werk. Een onderwerp waar geen dialoog helpt, maar actie wel.

Interesse? Kijk op http://www.mensindialoog.nl/ontmoetingen.html

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –