Dialoog in organisaties

Waar draait het om in deze bijeenkomst:

Organisaties hebben op uiteenlopende gebieden te maken met complexe vragen en worden geconfronteerd met grote veranderingen.

Veel organisaties zoeken naar manieren die relaties en processen creatiever, meer doordacht en meer samenwerkend laten zijn. Dit vraagt om vernieuwende manieren van werken en oplossen en de moed om het anders aan te pakken. Tegelijkertijd willen ze hun diensten blijven leveren (“tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven”).

Wij geloven dat een dialogische benadering een wezenlijke,vernieuwende bijdrage kan leveren. Passende vormen van dialoog kunnen bijdragen aan een organisatie, waarin medewerkers verantwoordelijkheid willen nemen en tot waardevolle resultaten willen komen. Ze zijn open voor de uitdagingen van de toekomst. Ze voelen zich er thuis en kunnen zich ontwikkelen.

Studiedag 'Dialoog in Organisaties'.pdf

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –