Replies

  • Dank je wel, Johannes. Jij weet wat goed is.

    Deze beweging geeft veel goede moed!

    Nu bezig met schrijven van de visie van de coo van een top-3 ontwikkelingsorganisatie.
    Heerlijk werk.

    Je, Rob
This reply was deleted.