Nieuws van Spiritueel Ondernemers Netwerk (lente 2018)              26 februari 2018

Spiritueel Ondernemers Netwerk

Hallo beste mensen,

Als ik de zon buiten zie, dan wordt ik heel enthousiast over de lente die gaat komen. Anderen verheugen zich op de kou en het schaatsen de komende dagen. Zo kent iedereen zijn eigen ervaringen.

In de netwerkbijeenkomsten die ik organiseer wil ik ook vooral mensen zelf laten ervaren. Het mooist vind ik het als mensen ervaren dat ze zelf de oplossing hebben voor de vragen waar ze mee zitten. Iedereen heeft meer 'eigen weten' in zich dan velen zich realiseren. Ik zoek vooral naar praktische toepassingen van intuïtieve kwaliteiten. En dat is precies wat Alan Seale met zijn gedachtegoed ons biedt. Daarom gaan we hier nu weer mee aan de slag. Nu met nog meer aandacht voor ervaringsgerichte oefeningen. Ik zie er naar uit. Doe je mee?
Kijk hier naar een impressie van de vorige keer.

SON Netwerkbijeenkomst 9 april 2018: Voel je potentieel
Stap vanuit de toekomst het heden in.

4554199078?profile=original

Deze bijeenkomst gaan we aan de slag met het werk van Alan Seale, transformational presence.

Transformational presence is volgens zijn boek: Een staat van zijn, waarin iemand leeft, leidt, werkt en aan het leven deelneemt vanuit een diepgaande afstemming op zijn/haar ziel, zijn/haar zielsmissie of levensdoel, en het grotere Bewustzijn. Deze Presence opent de deur naar het grotere potentieel dat ligt te wachten om op elk moment, in elke situatie of in elke omstandigheid, te voorschijn te komen; en kan je maken tot hoeder van het potentieel, zodat dit zich kan manifesteren.

Waarschijnlijk herken je dit wel: Je loopt tegen een lastige situatie of omstandigheid aan. Die wil je het hoofd bieden. Vragen als 'Wat moet ik nu doen?', 'Hoe pak ik het aan?', 'Aan wie ligt dit eigenlijk?' wil je beantwoord zien. Deze voor het hoofd logische vragen missen de verbinding met jouw kern of ziel en met jouw potentieel.
Door vanuit contact met je kern te vragen: ‘Wat laat deze situatie mij zien? Wat wil hier gebeuren?’ en ‘Wie vraagt ‘het’ mij te zijn?’ ontdek je het potentieel in de situatie en kun je intuïtief aanvoelen wat jouw volgende stap is.

Onder begeleiding van Anne-Marie Reimert en Marc Faber gaan we aan de slag met praktische tools van Transformational Presence. Je stapt in de kracht en energie van het potentieel. Het wordt helder wat de situatie van je vraagt, hoe je je dient te verhouden tot dat potentieel en je krijgt zicht op de concrete eerste stap(pen) die je kunt zetten.

Kijk, om alvast in de sfeer te komen, eens naar dit inspirerende filmpje van Alan Seale

Meer informatie en aanmelden...

Weten hoe de vorige bijeenkomsten waren? Lees dan de verslagen nog eens. 

Hoe kun je in transformatie- en veranderingsprocessen jezelf blijven?

bloesem-572x250.jpgAntwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy/Theo/Philip: Deze keer willen we jullie voorleggen hoe je in transformatie- en veranderingsprocessen jezelf kunt blijven, waarbij je jezelf kunt accepteren waar je staat, wat je te bieden hebt en nodig hebt, zonder dat je bijvoorbeeld duikgedrag vertoont of dat je jezelf gaat vergelijken. Ook hoe je gelijkwaardigheid in de samenwerking houdt, trouw aan jezelf blijft en geen oneigenlijke eisen aan jezelf stelt om mee te gaan in het proces?

Michael: Wat niet vaak benoemd wordt, als men samen een transformatie of een grote verandering of cultuurverandering wil beslechten, is dat het nodig is dat een ieder, ongeacht uit welke positie er aangestuurd wordt, eerst werkt aan een commitment. Hierdoor kan iedereen ja en nee zeggen om mee te gaan met deze nieuwe stroming. Het vergt van mensen die verder ontwikkelt zijn steeds meer de uitreikende hand en het zichzelf beschikbaar stellen. Het dienstbaar willen maken aan het transformatieproces, zodat mensen zich al vanaf het begin erkend en serieus genomen voelen als de eerste stappen gezet worden in dit proces. Tevens dat er gelegenheid is, in een open en transparant proces, om te onderzoeken: wat is er nodig en welke kwaliteiten zijn belangrijk om deze transformatie met elkaar succesvol te maken?

Een grote fout is dat men meestal al begint met veroordeling: ‘die zal wel niet meewillen’, ‘die zal wel niet willen veranderen’, ‘die zal wel in de angst schieten’ of ‘die zal wel denken het zal mijn tijd wel duren’. Er is dan een start vanuit een negatieve dubbele agenda. Als men dat volhoudt weet je zeker dat er geen schoon transformatieproces kan plaatsvinden. Want er worden dan mensen kwetsbaar gemaakt, waarover op die manier gedacht wordt. Als je jezelf permitteert om de ander te veroordelen, ga je ervan uit dat die persoon een belangrijkere speler in het totale proces is, wat niet waar is. En als je er bijvoorbeeld van uitgaat dat je zonder een directeur geen team bent, dan is het oude denken over samenwerken en teamvorming, weliswaar met een nieuw sausje over de team samenwerking, nog steeds aan de orde.

Nadat het commitment er is dien je ook...

Lees verder over onder andere de rol van de trekker of procesbegeleiders, wat er nodig is om commitment te creëren, wat er nodig is om al je kwaliteiten naar buiten te brengen en hoe je vaststelt of een moeilijke relatie een transformatiegelegeheid is of een situatie waarin je niet thuis hoort....

Ook op Michaelinzicht.nl:

Warme groet en tot snel ziens,

Theo

 

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk