Ook de ondernemerswereld heeft dialoog nodig

Polarisatie doet iets met mensen. Deze spanningsvolle tijd heeft veel dialoog nodig als tegenhanger voor alle verharde taal en denken. Dialoog geeft de kans om onzekerheden anders te benaderen. Door onzekerheid als uitgangspunt te nemen, ontstaat een dynamische tussenruimte die vanuit dialoog onderzocht kan worden. Op www.mensindialoog.nl kun je jezelf nog inschrijven voor de training dialoogbegeleider. Deze vaardigheden kun je letterlijk overal waar je mensen ontmoet gebruiken. Ook in jouw werk en omgeving.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –