Skriebels maken contact met de constante

8381816260?profile=RESIZE_710xDeze rookkwarts maakt contact met de constante in jou, zodat jij kunt ontdekken vanuit welk punt jij constant werkt.

Check mijn blog Allemaal vreemde eenden. Lees: Skriebels en het vreemde ABC: constante

zie: https://insenzo.blogspot.com/2021/01/skriebels-en-het-vreemde-abc-11.html

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –