Ben je op zoek naar je spiritruele bouwstenen voioir een vrijer leven in balans? Dan is dit nieuwe programma van ons iets voor jou. Als leider ligt er veel op jouw bord en zijn verwacxhtingen hooggespannen. Zeker in een tijd als deze. Je doet als leider je uiterste best en je vindt presteren belangrijk maar soms mis je iets. Balans tussen wie je bent als zakelijk leider en wie je benty als men. Je wilkt en zoekt meer evenwicht t ussen je gevoel en je verstand,.

Om dat te bereiken ios het belangrijk om afscheid te nemen van de oiude over tuigingen die constant de boventoon vieren en de weg te gaan van het hoofd nar  het hart. Van de rationele manier van leven naar een meer dieper, gevoelsmatige en intuïtieve manier van leven. Met onze spirituele bouwstenen ben je in staat je ratio te verbinden met je gevoelsleven zodat je succesvoller bent in wat je doet en een insdpiratie en rots in de branding kunt zijn voor je mededwerkers, je bedrijf en anderen.

Op 11 november starten we met deze leergang.

Wil je meer weten? ga dan naar  https://www.servant-leadershipsolutions.nl/spiritbuilding

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –