Training Levensregisseur.

Op 16 juni a.s. is de eerste trainingsdag van de training "Levensregisseur". Voor meer informatie en aanmelden: http://www.levensregisseur.eu. Resultaat: De regie in leven, wonen en werken en steviger relaties.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –