Zelfsturing of samensturing

4554197888?profile=originalZelforganisatie en clientoriënterend werken zijn populaire alternatieven voor de starre wereld van sturing, hiërarchie, protocollen, externe eisen en bureaucratisering. Toch blijken leiders die er in de praktijk mee werken tegen de paradox aan te lopen van leidinggeven versus zelfsturing. Zij voelen de spanning tussen vertrouwen en loslaten en het kunnen blijven bewaken van kwaliteit en productiviteit.

Dit boek gaat daarom een stap verder. Het benadert zelfsturing als een gezamenlijk proces van denken en doen tussen cliënten en medewerkers, tussen medewerkers onderling en tussen de werkvloer en de leiding. Wij noemen dat samensturing. Daarbij volgden we verschillende organisaties in hun zoektocht naar meer samensturing en klantgerichtheid. We geven voorbeelden uit de praktijk en laten zien welke praktische vormen organisaties hebben gevonden om samensturing effectief en succesvol vorm te geven.

Samensturing vraagt een radicale keuze: anders veranderen en organiseren – en een andere kijk op leiderschap. Een paradoxale kijk op leiderschap, waarbij het de kunst zal zijn om boven de tegenstelling sturing geven t.o. volgen en stimuleren van eigen initiatief uit te stijgen. En zo wijzen we al vooruit naar de kern van ons boek: samensturing en leiderschap in dialoog.

Voor meer informatie en meedenken kunt u surfen naar www.samensturingindialoog.nl.

Leidinggeven aan samensturing geeft u de handvatten om samensturing concreet in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Kees Schilder & Joop Boukes

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –