All Discussions (342)

Sort by

Zelfsturing of samensturing

4554197888?profile=originalZelforganisatie en clientoriënterend werken zijn populaire alternatieven voor de starre wereld van sturing, hiërarchie, protocollen, externe eisen en bureaucratisering. Toch blijken leiders die er in de praktijk mee werken tegen de paradox aan te lop

Read more…
0 Replies

Watje met winst

Ik ben een watje, ik geef het toe.
Ik wil mensen helpen en ik wil de wereld verbeteren.

Dat wil ik ook nog vanuit bezieling.
Dus ik bedoel maar: hoe soft kan een mens wezen.
En ik ben ook nog ‘s spiritueel.
Veel erger kan het toch niet worden: een watje e

Read more…
1 Reply