Dit is de eerste in een serie netwerkbijeenkomsten met als thema Hoe maak ik contact met mijn innerlijk weten?

Op mijn oproep naar methodes en technieken om dit te faciliteren kwamen diverse reacties. Voor deze bijeenkomst koos ik opstellingen. Blijkbaar voor veel mensen interessant, want we hadden weer ruim 40 belangstellenden. Voor velen bleek het ook de eerste kennismaking met een netwerkbijeenkomst van het Spiritueel Ondernemers Netwerk.

Het programma begon zoals gebruikelijk met een 'rondje verbinden', welliswaar in een verkorte vorm om meer ruimte te geven aan de opstellingen. Tijdens de stilte gedurende de verbindende cirkel werden we weer verrast door de mooie klanken van het vioolspel van Mariëlle de Sterke. Ik vind het altijd een bijzonder moment als de stilte onverwacht wordt gevuld door zachte harmonieuze klanken en ben altijd dankbaar als iemand zijn instrument bij zich heeft en we dit spontaan in het programma op kunnen nemen. Vervolgens geef ik Jan Errit de Vries het woord en hij leidt ons door een aantal Tai Chi oefeningen. Hij had mij aangekondigd dat hij enkele oefeningen zou doen om ons moeiteloos onszelf te laten zijn. De rest was een verrassing en het was voor mij een positieve verrassing. Onder zijn leiding maakten we gracieuze bewegingen, maakten energie in ons los, lieten die stromen en raakten zo met lichaam en geest als één verbonden. Een prachtige serie oefeningen die ik zeker nog vaker zal gebruiken.

Na deze start gaan we direct door met de opstellingen. De vier begeleiders leggen uit wat opstellingen zijn en hoe zij dit aanpakken, waarna iedereen zich aansluit bij één van hen. Bijzonder is te zien hoe iedere begeleider een ander vorm van opstellingen gebruikt die helemaal bij hem/haar past.

Marijke Kuipers en Esther van der Zee gebruiken de traditionele opzet. Ze doen het voor deze gelegenheid voor het eerst samen.

Eric Nohlmans gebruikt de opstellingen om meer inzicht en oplossingen te vinden voor dilemma's en keuzes die gemaakt moeten worden.

Nadine Elzas heeft weer een heel andere benadering. Zij neemt in haar begeleiding alle tijd om vanuit de rust te laten komen wat geopenbaard wil worden en zij richt zich met de opstellingen op iemands verlangen. Een pijnpunt zorgt er vaak voor dat dit niet meer stroomt. Door dit te helen kan het weer in beweging komen. Alleen de inbrengende persoon staat bij haar centraal en er zijn geen representanten. Dat spreekt blijkbaar aan want de grootste groep sluit zich bij haar aan, dus zij blijft in de tuinzaal.  

Ik sluit me aan bij de groep van Eric. Hij vraagt allereerst aan ieder of hij/zij voor een keuze staat. Uiteindelijk wordt van iemand de keuze ingebracht om als zelfstandige te blijven werken of (om financiёle redenen, evt. tijdelijk) weer in loondienst te gaan. Eric vraagt aan de inbrenger of hij bekend is met opstellingen en er wel eens een gedaan heeft. Nadat deze bevestigend antwoordt is de mededeling dat hij dit allemaal mag vergeten omdat het nu anders gaat. In tegenstelling tot reguliere opstellingen zijn er hier enkele elementen die een vaste plek hebben: 'keuze A', 'keuze B', de keuze voor beiden en de keuze voor 'niets van dat alles'. Daarnaast worden de ziel en een vrij element ingebracht. De inbrenger heeft geen representant, maar voelt zelf wat elke positie met hem doet. Het is interessant hoe zo informatie boven water komt over de te maken keuzes. Het wordt echt interessant als ook de moeder en vader van de inbrenger in de opstelling worden gebracht. Dan blijken de ouders (m.n. de moeder in dit geval) heel sterk één van beide keuzes te vertegenwoordigen. Het niet kiezen voor keuze B voelt daardoor ook als afwijzing van de moeder. Een bijzondere dynamiek die voor anderen ook wel herkenbaar is. Uiteindelijk blijkt de meest harmonieuze positie ergens tussen keuze A en de keuze voor beiden te liggen en heel dicht bij de ziel. Bij het napraten vraag ik of je dit zelf ook kan doen als je een keuze wilt maken. Dat kan, door objecten op te stellen voor de verschillende opties en dan te voelen welke plek het beste voelt. Het lijkt een beetje op wat ik een tijd heb gedaan, keuzes A en B links en rechts van me visualiseren en dan voelen waar mijn hartenergie naar toe gaat. Na afloop ga ik naar de andere groepen en merk bij de groep van Nadine dat er een hele serene sfeer hangt. Ze zijn net begonnen omdat eerst iedereen gedeeld heeft wat zijn/haar verlangen is. Dit loopt dus iets uit en er ontstaan ondertussen op de gang geanimeerde gesprekken. Als iedereen weer in de zaal is delen we de ervaringen met elkaar. Vooral het verhaal van Marijke, die uitlegt dat het verlies van een (ongeboren) kind vaak nog heel lang energetisch doorwerkt en in opstellingen regelmatig naar voren komt raakt de deelnemers.

Te

nslotte vraag ik de deelnemers waar men een volgende keer belangstelling voor heeft. Ik kreeg vele reacties op mijn oproep en de meeste belangstelling gaat in deze groep uit naar Theory U, meditatie en het lopen van een labyrinth.

Alvorens aan de borrel te gaan sluiten we weer in de kring af en zingen een mantra. Het was weer een mooie bijeenkomst.

Dank Mariella, Jan Errit, Marijke, Esther, Nadine en Eric voor jullie bijdrage, Annette Louise voor het concept verslag en alle deelnemers voor jullie stralende aanwezigheid.

Tot een volgende keer.

Theo

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –