Op 26 november jl. organiseerde het Spiritueel Ondernemers Netwerk (ja, u leest het goed!) een netwerkbijeenkomst met als thema: “Hoe laat jij iets los.”  Een interessant thema en al helemaal voor mij op dit moment zoals u in de voorlopers op dit stukje (Loslaten I en II) hebt kunnen lezen.

 

Wat mij opviel, is dat in betrekkelijk korte tijd – de bijeenkomst duurde een uur of drie – een heterogene groep mensen, zo’n 25 in getal, waarvan de meesten elkaar nog nooit eerder hebben gezien, zo naar elkaar toe kan groeien. Ik vind dit prachtig om waar te nemen. Neen, ik zeg het verkeerd: ik vind het prachtig om dit te ervaren!!

 

Een gezamenlijke verbindingsmeditatie van enkele minuten blijkt kennelijk voldoende om gelijkgestemden op elkaar in te laten tunen. De frequenties werden vervolgens nog wat scherper gekalibreerd en de mensen die deze middag iets uit te wisselen hadden waren aan elkaar gekoppeld. Aandacht voor elkaars verhaal was de verscholen opdracht in de volgende “oefening”. Hierin maakten de deelnemers in twee- of drietallen nader met elkaar kennis, waarna ieder zijn gesprekspartner moest introduceren in een bredere kring. Een leuke oefening waarin respect en luisteren naar de ander een bodem voor een werkelijk contact legden.

 

Om het thema verder uit te diepen werden drie groepen van zo’n 8 personen geformeerd die een uur de tijd kregen om de ideeen en ervaringen rond “loslaten” te delen, waarna terugkoppeling in de grote groep plaatsvond.

 

Mijn persoonlijke ervaring was een buitengewone. Ik krijg de laatste tijd mooie lessen in vertrouwen hebben. Vertrouwen dat ik precies krijg wat ik nodig heb en dat dit vanzelf gaat. Ik hoef slechts mijn intentie aan het universum kenbaar te maken. Zo ook vandaag.

 

Op mijn oproep voor carpoolers had Liesbeth gereageerd. Eenmaal onderweg naar de plaats van handeling, een tot conferentiecentrum verbouwd klooster in Werkhoven, raakte ik geintrigeerd door Liesbeths ervaringen in Poona – al in 1979 – en haar recente bezoek aan een internationaal congres over wetenschap en non-dualiteit. Maar Liesbeth had ook haar leven een nieuwe wending gegeven en  - hoe synchroon – zojuist haar  huis verkocht en bleek door dezelfde emotionele draaikolk te zijn gegaan als waar ik nu middenin zit. Praten met iemand die dit proces zojuist heeft doorlopen (en het er levend vanaf heeft gebracht) en die bovendien vanuit haar professie in dit gebied is gespecialiseerd– op haar visitekaartje staat “Loslaatcoach” – helpt mij om het proces van verandering en loslaten te relativeren.

 

Tijdens de eerste “oefening” zochten de deelnemers  - met de ogen dicht – de handen van de anderen. Het fatum van de synchoniciteit koppelde mij aan Paul. Het moest kennelijk zo zijn. Paul vertrouwde mij toe dat hij de afgelopen 3 jaar alles in zijn leven had losgelaten. Bovendien had hij juist voor de bijeenkomst het labyrinth van Samaya doorlopen en dit had hem tot een doorbraak, een kantelpunt, gebracht. Zijn levensmissie stond hem helderder dan ooit voor ogen.

 

Binnen enkele momenten voelde ik met Paul een contact, een zielsverwantschap, zoals ik dat zelden heb ervaren. Het is dan alsof tijd weg valt. Niet bestaat. Hij herkende in mij een zekere angst en vroeg mij of ik kon lokaliseren waar ik die angst in mijn lichaam voelde. Nu voel ik angst meestal in mijn buik/maag, in mijn plexus solaris, maar deze keer, heel bijzonder, kneep de angst in mijn keel. Wij hebben die angst samen omarmd en geheeld. Het was een restje van een deel van mijzelf waar ik de laatste tijd al veel aan heb gewerkt. En werkelijk, sinds dat moment voel ik mij een stuk lichter. En vrijer. Gedragen door het universum. En beschermd. Beschermd door God.

 

Wat kun je toch een hoop loslaten op een eenvoudige (sic!) netwerkbijeenkomst op een wisselvallige herfstnamiddag.

 

NB Dit verslag is elders geplaats als blog met als titel "Loslaten III"

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Thx Paul

  • Bedankt Chris,

    Mooi om jouw ervaring te lezen en met jou deze ervaring te mogen beleven.

    Je bent een mooi mens.

    Warme groet Paul(us)

  • Mooi Chris, dank voor het delen.

This reply was deleted.