Het was een bijzondere ervaring om afgelopen maandag 28 januari 2013 deel te nemen aan de eerste bijeenkomst dit jaar van het spirituele ondernemersnetwerk. De sneeuw van de afgelopen week is bijna gesmolten en een enkele oplettende waarnemer heeft al een krokus kunnen ontwaren. Welk beter moment was mogelijk geweest om ons gezamenlijk bezig te houden met het thema van de bijeenkomst: wat wil er bij jou ontstaan en hoe geef je daar invulling aan?

Opnieuw was conferentiecentrum Samaya de locatie van de bijeenkomst; het centrum is gelegen in een voormalig vrouwenklooster met een fijne ambiance. De lichtinval in de gangen van dit gebouw gaf de indruk dat de winterse zonnestralen verveelvoudigd werden om ons er een warm welkom te heten. Nadat we in de 'woonkamer' van het complex verzameld hadden, maakten we ons op voor de opening van de bijeenkomst, waar we in een kring de handen ineensloegen. Onder het verrassende en strelende geluid van een indiaanse fluit werden we verbonden in een moment van stilte, als opmaak naar wat komen ging.

De introductie was voor mij een vingerwijzing naar de wisselwerking tussen het universum en de individuele dynamiek die ons leven maakt tot wat het is. Elke aanwezige werd gevraagd zijn naam te zingen, waarna het collectief antwoordde, als het ware met de stem van het universum. De manier waarop elke persoon zijn gezongen introductie deed, bepaalde in zekere mate de kleur en sfeer waarin het antwoord terug gezongen werd; net zoals het zingen van onze levensstem de kleur en sfeer van onze ervaringen bepaalt.

In een almaar groter wordende spiraal – van de dialoog, via groepsgesprekken naar een collectieve bijeenkomst – wisselden we uit wat er bij elk van ons wil ontstaan. Als eerste kwam ik in gesprek met Mattie over zijn passie voor beeldende kunst en het tegelijk creëren en toeschouwer zijn. Zijn woorden brachten in mij een prachtige visie voort van intentieloos toeschouwerschap die een diepe indruk op me maakte. Omdat geïnspireerd worden allerminst vanzelfsprekend is kon dit gesprek voor mij de toon zetten voor de avond.

De groepen die zich vervolgens vormden werden uitgenodigd samen een plek te vinden. Hetzij in de tuin, dan wel op een andere plaats in de binnen of buitenlucht. Mijn oog was al eerder gevallen op de boomgaard: welke vruchtensoorten zouden daar onder de oppervlakte van de kale takken aan het ontwaken zijn? Ik heb het niet van dichterbij bekeken, want ik liet me gewillig leiden toen Ina voorstelde: “Wie gaat er mee naar de kapel?”. We namen plaats op de aanwezige meditatiekussens in een ruimtelijk vertrek, waar we het ons gemakkelijk maakten.

Daar hebben we een openhartige en intense uitwisseling gehad waarbij vraag en advies elkaar afwisselden. Er werden verhalen verteld over dansen vanuit de ziel, rusten in het oog van de tornado, florerende pelgrimages, ontdekkingstochten naar westerse mystieke bronnen en zo veel meer. Een thema dat op een zeker moment naar voren kwam was de beleving van een spanningsveld tussen spiritueel ondernemen en een doelbewuste marketingstrategie. Deze beleving in het veld van bewustzijn te brengen en haar aan de kaak te stellen is wellicht een nuttige stap geweest. Meer nog dan dat kan het levende voorbeeld van een deelnemer die op een compleet natuurlijke manier pr bedreef, aanleiding zijn geweest dit spanningsveld te boven te komen.

Wat zich tegelijkertijd in de andere groepen afspeelde werd later duidelijk tijdens de gezamenlijke afsluiting. Toen namelijk na ongeveer een uur de groepen weer samen kwamen in de Tuinzaal, werd er plenair gesproken over de verschillende ervaringen. Bij één van de groepen was er spontaan een geleide meditatie ontstaan in de tuin van Samaya. Een dame nam daarbij de gelegenheid zich terug te trekken in de tuin om de energie van bomen te ervaren. Misschien heeft zij de verborgen vruchten kunnen waarnemen waarvoor ik eerder een stiekeme fascinatie had gekregen.

Al met al heerste er een zeer prettige sfeer waarin iedereen zijn ware gezicht kon laten zien. Dit gevoel leefde breed: de harde schil van het ego kan in het spirituele veld al snel worden afgelegd om naar de vruchtbare kern van elkaars wezen te komen. In dankbaarheid voor deze sfeer en hen die dit mogelijk hebben gemaakt sloten we af met een gezamenlijke mantra voor de vrede van allen.

De rijkdom van wat plaatsvond kan onmogelijk hier opgeschreven worden. Rust ik met de uitnodiging aanwezig te zijn in herinnering of te genieten van het vooruitzicht van een volgende bijeenkomst.

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

  • Wat heb je dat mooi verwoord Quinten, dankjewel.

This reply was deleted.