Deze bijeenkomst stond in het teken van stembevrijding, onder leiding van Marion Kuipéri.

Wij zijn met ruim dertig mensen en tot tevredenheid van Theo vullen we opnieuw de mooie tuinzaal. Er zijn relatief veel mensen die voor de eerste keer aanwezig zijn. Marion heeft al eerder bijeenkomsten geopend en afgesloten met het zingen van een mantra en dat is wat we ook nu doen, met Marion op de gitaar. Dat brengt meteen adem en dus aanwezigheid in de kring. Marion legt uit wat stembevrijding is (de term is van Jan Kortie): het is klank geven aan wat er op dit moment in wezen in jou speelt. Zingen en zeker mooi zingen is daarbij geen doel op zich, maar een middel. Volgens Marion zing je al een beetje als je alle klinkers lang maakt, wanneer je iets wilt zeggen.

Gedurende deze middag zingen we afwisselend in de grote kring en in subgroepjes. Telkens worden we uitgenodigd om een stapje dieper in ons zelf te voelen wat er op dit moment verklankt wil worden en wat we aan elkaar willen en durven laten zien. Dat leidt tot ontroerende ontmoetingen. Die ontmoetingen worden afgewisseld met samenklanken, uiteindelijk maken we in de subgroepjes een harmonie van klank. Of niet, want natuurlijk is zingen ook eng, als je het niet gewend bent. Het is in onze maatschappij nog niet vanzelfsprekend om jezelf zomaar aan een ander te laten zien op een andere manier dan  de verstandelijke. Toch kunnen we het allemaal. Marion: “In Afrika luidt het gezegde: wie kan lopen kan ook dansen en wie kan spreken kan ook zingen.” Voor de meesten van ons blijkt dat waar, na aanvankelijke schroom blijkt onze groep ook echte talenten te bevatten.

Zoals een van de deelnemers tijdens een terugmelding zegt: “Het is ongelofelijk wat mensen allemaal van zichzelf laten zien door alleen maar even iets te zingen. Hele verhalen!” Dat is dus netwerken op een heel andere manier dan de gebruikelijke. Toch zijn aan het eind de ervaringen net zo divers als wij zelf zijn, enkelen vallen bij de laatste presentatie in de subgroepjes helemaal stil. Ter afsluiting zingen we met de hele kring om beurten alle deelnemers een Namasté toe, een prachtige warme douche voor wie het kan ontvangen. Voor mij was het ook de eerste keer dat ik aan een bijeenkomst van dit netwerk deelnam en als deze middag representatief is voor de kwaliteit die hier gebruikelijk is, zal dit beslist niet mijn laatste deelname zijn.

Kees Hugenholtz

You need to be a member of Spiritueel Ondernemers Netwerk to add comments!

Join Spiritueel Ondernemers Netwerk

Email me when people reply –

Replies

This reply was deleted.